Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pomocy z tachografem
ID: 267060

Witam. Jestem swiezakiem jezdze 4 miesiace. Czy ktos moze mi wytlumaczyc jak poprawnie uzywac tacho? Czy moge stojac na rozladunku na rampie wbic sobie przerwe lub koperte? Moja firma tego wymaga bo zazwyczaj na rozladunkach po wjechaniu do baya stoje 2, 3 godziny.

~Dawid
*.40.185.134.threembb.co.uk

REKLAMA

Posty (35)

~kiero
2022-06-29 18:10:51
Bzdury z odmową wypłaty odszkodowania za wypadek, bo tacho było na pauzie
~kiero
2022-06-29 18:11:52
Zawsze jest to wypadek w pracy.
~Marrek
2022-06-29 18:17:06
kiero, zgadza się, w pracy. Więc JAK NIE MA w umowie
stanowiska pomocnik magazynowy,
albo młotków w tachografie,
to na magazynie W PRACY nie jest.

Piszę o sytuacji na zachód za Odrą.

Jak w pracy nie jest a tknie się pracy -TO JEGO WINA. (praca na czrno)
~kiero
2022-06-29 18:21:31
W Polsce nie musi mieć wpisanego takiego stanowiska
Ustawa o czasie pracy kierowcy określa jasno jakie czynności robi kierowca
~Marrek
2022-06-29 18:27:53
kiero = teoretyk (spedytor z biura)
zostaw te zagadnienia praktykom

Autorze poczytaj jakie były wyroki sądów w podobnych sprawach (pracodawca nie odpowiada za czynności samodzielnie wykonane przez kierowcę), OCEŃ SAM
~kiero
2022-06-29 18:39:45
Rozładunek /załadunek to czynności zaliczone w ustawie do czasu pracy kierowcy.
~Naczelny ordynator et!
2022-06-29 18:53:03
Wszystkie czynności nie związane z odpoczynkiem, nie są odpoczynkiem (kierowca nie dysponuje w sposób dowolny swoim czasem).
Nawet dolewanie "adblu", lub tankowanie paliwa.
Ja nawet udając się do kibla włączam młotki, bo to nie ja wtedy dysponuję swoim czasem.
~Ordynator jest jeden!
2022-06-29 21:31:21
Stawiam klocka w kabinie do reklamówki też na mlotkach.
~Oktawian
2022-07-01 03:09:06
~Dawid

Czynność (działalność) kierowców nie jest ograniczona albo objęta tylko prowadzeniem pojazdu ("jazda") i przerwami / odpoczynkami ("łóżko"). Są jeszcze inna praca ("młotki" ) i dyspozycji / dyżury ("koperta"), które obowiązkowo trzeba rejestrować w czasie zmiany pracowniczej bo to też są prawidłowe i wymagane czynności przy obsłudze tachografu (w pewnych warunkach wynagradzają się nawet 100%).

REKOMENDUJĘ
Wia domość : "Czas pracy: nie tylko za kółkiem"
Utworzona : 2020-10-15 Źródło : etransport. pl

Z reguły, żeby nie zaniżać samemu sobie zarobku i/lub odpoczynku (dziennego i/lub tygodniowego), kierowca (będąc w pracy) w ciągu zmiany pracowniczej czyni nie więcej niż dwie przerwy ("łóżko") po 45 minut (przez +/- 4 godziny zmiany) a reszta czasu (oprócz jazdy) rejestruje jako inna praca ("młotki") i/albo dyspozycja / dyżur ("koperta") w zależności od tego jaką czynność w tym czasie wykonuje.
Tylko nie trzeba przy tym zapominać o ograniczeniach - 6 kolejnych godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w zmianie pracowniczej, 10 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") z godzinami pracy w pore nocnej w zmianie pracowniczej, 12 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w dobie pracowniczej, 60 godzin pracy ("jazda"+"młotki") w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy ("jazda"+"młotki") w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Uoczpk Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 21 oraz Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2), 9 lub 10 godzin jazdy w zmianie pracowniczej, 56 / 34 godzin jazdy w tygodniu kalendarzowym, 90 godzin jazdy w dwóch kolejnych tygodni kalendarzowych (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 1-3).

Tylko "stuknięci na całą głowę" chodzą do pracy "kręcić" przerwy / odpoczynki ("łóżko"), zapominając korzystać "kopertą" (dyspozycja / dyżur -100% / 60% (30% w załodze) wynadrodzenia lub czas wolny bez użycia rocznego urlopu w wymiarzy czasu 1h/1h - na wniosek pracownika lub 1h/1. 5h - na wniosek pracodawcy) i "młotkami" (inna praca - 100% wynadrodzenia) mając "w swoich rękach" urządzenia ewidencji i rejestracji swojego czasu czynności jako karta kierowcy i tachograf :-)
~Radosław
2022-07-01 03:33:11
Jako informacja

Kierow ca znajdujący się w pracy, pod warunkiem że nie odbiera, wymagane przepisami, przerwy lub odpoczynki ("łóżko"), do momentu otrzymania polecenia od pracodawcy, znajduje się w stanie dyspozycji lub dyżuru ("koperta"). Po otrzymaniu polecenia do momentu zaparkowania pojazdu w bezpiecznym miejscu, po wykonaniu polecenia, kierowca wykonuje konkretne czynności pracy ("jazda" i/lub "młotki") z odbieraniem wymaganych przepisami przerw i odpoczynków ("łóżko") a tak samo w odpowiednych przypadkach wykonuje dyżury ("koperta") podczas załog oraz wykonuje dyspozycji ("koperta") w czasie przepraw prom/pociąg (bez dostępu do dyspozycji kabiny sypialnej, koji lub kuszetki), oczekiwań na przejściach granicznych i w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym (Uoczpk, Roz. nr 561/2006).
Dyspozycja w okresie zadaniowego czasu pracy przy nie wypracowaniu dobowego wymiaru czasu pracy zalicza się do czasu pracy w wymiarze 8 godzin (100% wynagrodzenia), a ponad do czasu dyżuru (Uoczpk Art. 10 pkt. 3). Za czas dyżuru kierowcy przysługuje się czas wolny od pracy bez użycia rocznego urlopu a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - 60% (30% w załodze) wynagrodzenia (Uoczpk Art. 9 pkt. 2-3 i 5-6).
Przerwy i odpoczynki ("łóżko") spełniają swoje warunki tylko wtedy gdy znany jest czas ich trwania i czas jest wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku i nieprzerwanego swobodnego dysponowania (Roz. nr 561/2006 Art. 4 ust. d i f).

Czas spędzony kierowcą na dojazd z miejsca zamieszkania do biura Firmy (do nadanego firmą auta, busa i t. d. dojazdowego do miejsca postoju pojazdu) jak i przeciwnie to jest - odpoczynek ("łóżko").
Czas spędzony kierowcą na dojazd od biura Firmy do miejsca postoju pojazdu jak i przeciwnie to jest - dyspozycja ("koperta"), jeśli kierowca jest pasażerem, lub inna praca ("młotki"), jeśli kierowca kieruje autem dojazdowym (Roz. nr 561/2006 Art. 9 ust. 2-3).

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 4.
d) "PRZERWA" oznacza OKRES, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO WYPOCZYNKU;
e) "INNA PRACA" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;
f) "ODPOCZYNEK" oznacza NIEPRZERWANY OKRES, w którym kierowca może SWOBODNIE DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM;
Art. 6.
5. KIEROWCA ZAPISUJE jako INNĄ PRACĘ cały czas określony w art. 4 lit. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętej zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia ORAZ ZAPISUJE WSZELKIE OKRESY GOTOWNOŚCI określone w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (*). Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 z 28. 2. 2014, s. 1) ;
Art. 9.
2. CZAS spędzony NA DOJEŹDZIE DO miejsca postoju POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia LUB POWROTU z tego miejsca, JEŻELI POJAZD nie znajduje się ANI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy, ANI W CENTRUM OPERACYJNYM pracodawcy, W KTÓREJ KIEROWCA ZWYKLE PRACUJE, NIE JEST liczony jako ODPOCZYNEK lub PRZERWA, CHYBA ŻE KIEROWCA znajduje się na promie lub w pociągu i MA DO DYSPOZYCJI KABINĘ SYPIALNĄ, KOJĘ lub KUSZETKĘ.
3. CZAS spędzony przez kierowcę KIERUJĄCEGO POJAZDEM nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia DO LUB Z POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, KTÓRY NIE znajduje się W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy ANI W BAZIE pracodawcy, GDZIE KIEROWCA ZAZWYCZAJ PRACUJE, JEST traktowany jako "INNA PRACA".

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014/2020.
Art. 34.
5. Kierowcy:
b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(i) pod symbolem kierownica : czas prowadzenia pojazdu;
(ii) pod symbolem młotki : "inna praca", która oznacz wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem koperta : "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;
(iv) pod symbolem łóżko : przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie;
(v) pod symbolem na oznaczenie "promu/pociągu" : dodatkowo oprócz symbolu łóżko : okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. ;

Dyrektywa 2002/15/WE.
Art. 3.
a) "CZAS PRACY" oznacza:
1. w przypadki pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
- czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego.
Czynności te, w szczególności, obejmują:
(i) kierowanie;
(ii) załadunek i rozładunek;
(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
(v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd.,
- okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadune lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;
2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.
Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b) niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
b) "OKRESY GOTOWNOŚCI" oznaczają:
- okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności, do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący pracę w trasie towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika wykonującego pracownika w trasie, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
- dla pracowników wykonujących pracę w trasie, którzy jeżdżą w zespole, czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;

REKOMENDUJĘ popatrzeć (w w w. akademiaczasupracy. pl).
Co jest a co nie jest czasem pracy kierowców i jak / ile za to płaci się.
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=dFtR9I2d k48
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)
~Lutek
2022-07-01 04:36:27
Szoszon odpalił race jo ci tu wytłumace hehehe
~Emil
2022-07-01 04:44:12
Jak to jest śmieszne gdy ktoś z pachołeków-lizusów zaoceanicznego chadzieja próbuje kogoś wyzywać szoszonem, starając się podkreślić swoją niby to "wyższość", ta jeszcze z polskomownych skrzywdzonych szowinistów prowokatorów wtenczas gdy sam szoka, przeka i coka. :-)

Szoszonem, jak widać po twoim zachowaniu, to był ten, z którym twoja babcia w młodości nastawiała "rogi", zachodząc w ciążę, twemu dziadkowi.
Więc, aż tak nerwowo, nie kompleksuj, demonstrując swoje niby to "szlachetne" pochodzenie. :-)
~Lutek
2022-07-01 07:24:21
Staszka nie śpisz już baćka pogonił do obory? A pozdrów go odemnie słowami ; żebyś pęk stary z* "
~Lutek
2022-07-01 07:31:23
A i jeszcze jedno nie pisz na forum co robiła twoja babka bo nikogo to nie interesuje ponial?
~Gracjan
2022-07-01 10:38:07
Ubogi niby to "szlachcic", nie szczekaj na baćke w dzień wprowadzenia bez wiza (do nowego roku), a szybciutko stawaj w kolejkę razem z litwinami i łotyszami w szop tur do Białorusi po tańsze paliwo, produkty, leki i t. d. :-)
~kiero
2022-07-01 13:14:47
Widać polskie diengi potrzebne bardzo na Białorusi,
A spiryt u was skolko stoit szoszon.
~Lutek
2022-07-01 14:17:27
Pavel po pierwsze taki zemnie szlachcic jak z koziej * klakson po drugie skrytykowałem Cię bo masz manię do wklejania trawy ustawowej chcesz popisać to pisz od siebie prostym ludzkim językiem, . A jeśli jesteś dotknięty określeniem szoszon to ja się Tobie dziwię namnie powiedział byś lach i ok na Niemca szwab na Francuza żabojad i to tak jest skonstruowany świat ! Więc szlachcic to ty raczej rzniesz
~kiero
2022-07-01 14:26:50
Zauważ, że on wkleja wielokrotnie gotowe teksty zredagowane przez kogoś innego.
~cyk cyk
2022-07-02 00:08:59
szoszon jest genetycznie niezdolny do przyswajania jakiejkolwiek wiedzy.
to tak jakbys chcial nauczyc kamien zaglowania
~Lutek
2022-07-02 00:28:47
Cyk czemu nie śpisz?
~Pavel
2022-07-02 04:31:17
Jak widać, wyzywanie z pomówieniem, jak i łotrowska / podła / uboga mentalność / treść, to jest "wizytówka" niby to "panów szlachciców" (nie mylić z prawdziwymi) ta jeszcze kłamliwych szowinistów.

Znając moje prawdziwe imie, dobrze znacie że jestem etnicznym Polakiem również jak i katolikiem (jak ze strony ojca tak i matki) chociaż i nie jestem obywatelem Polski jak i nie mieszkam w Polsce.

Nie bez przyczyn niektórych, niby to "panów" / "pań" (nie mylić z prawdziwymi), w starej Europie i nie tylko traktują jako świń (zwierzów).
Te, które nie przyznają / nie szanują jak i przygnębiają / wprowadzą w błąd / okradają nawet swoich rodaków (ludzi jednej narodowości), poprawnie zasługują stosunku / traktowania wszystkimi w całym świecie nie inaczej jak do świń.
Nic dziwnego że Polacy żyjące poza Polską rzadko przyznają się (nawet rodakom) że mają polską narodowość.

Wyzywanie to tylko rozśmiesza (nic więcej), a informacja rozbraja i ma wpływ na finanse. :-)

Tak, między innymi (dla edukacji), chamsko-niskie obrażanie / ubliżanie jest słabo denerwujące, w porównaniu do inteligentnie-wysoki ego, bo charakteryzuje odpowiedni poziom pochodzenia, wychowania, rozwoju, edukacji, wykształcenia, kultury i t. d.
Czyli, żeby kogoś dotkliwie obrazić aż do nerwowego szału, ta jeszcze i samemu nie ośmieszyć się, trzeba wiele czego mieć, wiedzieć i umieć, a z tym, jak tu widać, u niektórych są bardzo duże problemy.

Ten kto nie w stanie ocenić (w szerokim sensie) zdolności człowieka (oponenta, przeciwnika i t. d. ) - zawsze skazany na przegranie jak i na pośmiewisko. Historia to potwierdza.
~Kionki
2022-07-02 07:45:26
Doskonały przykład szoszona.
Caly czas te same wkleiki.
W świecie cywilizowanym dawno już ogarnęli boty.
U szoszonow siedzą szoszony i wrzucają wklejki :D
~kiero
2022-07-02 12:26:32
Niby Polak, a nie umie samodzielnie napisać zdania po polsku.
~Ignacy
2022-07-02 13:05:05
Na te same szoszokająco prowokacyjne brednie - są te same wklejki.
Jest to w miarę logiczne. :-)

Jako informacja o szokniętym na głowę oraz w tyłek obłudniku / kłamcopajacu forumowym.

Wątek "jak skończyć z dziad transami?"
~kiero
2021-04-06 09:31:53
"Płaca z kilometra to najlepsza forma wynagradzania kierowców... "
2021-04-06 11:15:48
"Moja stawka kilometrowa jest wysoka... Trza się cenić"
2021-04-09 13:48:34
To że mam z kilometra nie oznacza, że muszę wyprzedzać, bo wtedy więcej zarobię.
2021-04-15 19:14:01
"... Kierowcy podobno robią po 20tys w pojedynczej na legalu... "

Wątek "Ostrzegamy przed oszustami"
~kiero
2021-08-15 23:03:35
"Uwaga na kierowców z pakietem świadectw.
Ja pracuje 10 lat w jednej firmie, Jestem lojalnym bardzo dobrze zarabiającym kierowcą. Za sam staż dostaje 5000zł razem mam grubo ponad dychę.
Wkurzają mnie polscy kierowcy. To ciągle jęczy, narzeka, pije, pali i nic nie umie poza tym. Już nie mogę togo słuchać. Łazicie po parkingach i ciągle gadacie to samo. W weekendy to już istna masakra. Tego nie da się słuchać. Każda nachlana mo... a klepie to samo. "

Wątek "Dotkliwsze kary, tachografy - jak zmieni się transport o DMC do 3, 5 tony?"
~kiero
2021 -09-14 19:52:35
"Na hui... kierowcy diety... zarabia godziwe pieniądze... "
2021-09-14 20:04:25
"Zarabiam takie pieniądze, że nie przejmuję się wydatkami na jedzenie czy inne sprawy... od dawna... tego nawet nie liczę. "

Wątek " Protest"
~kiero
20 21-09-02 20:44:56
"kierowcy są niezdolni do żadnego protestu. Dostają sraczki, że mogą spoznic się na awizacje do biedronki"

Wątek "Strajk Generalny Kierowców"
~kiero
2021-09-15 08:14:29
"... Kierowcy to najsłabsza grupa zawodowa"
2021-09-1 5 08:23:52
"... nie wezmą udziału w żadnym strajku... będą... wyśmiewać strajkujących... "
2021-09-15 08:26:20
"Przykro.. . że... takie qurwy"

Wątek "Wysokie zarobki to mit. Kierowcy zawodowi jedną z najniżej opłacanych grup zawodowych"
~kiero

2021-10-23 10:49:19
"Polaczki zyebali totalnie... "

Wątek "Ja Ukrainiec polaku mów mi per Pan"
~kiero
2021-1 1-21 17:52:13
"... firmy wymieniły w 80% polaków na Ukraińców i te 20 % tez trzeba wymienić... "
2021-11-21 17:55:48
"Powiedzci e korą firma zatrudnia jeszcze polskich szoferów? NIKT! Jesteście nic. nie warci... Zniknięcie całkiem. Znaczycie tak mało, że nikt się wami nie przejmuje. A poczekajcie jak Niemcy sprawdzą Ukraińców. Polsk icieć kieroffca wyleci na dobre z kabiny. Jak na was patrzę bierze mnie na mdłości. Na szczęście już was prawie nie ma dziady szofery !"
2021-11-21 20:14:00
"Polki pracodawca ma solidnych pracowników z Ukrainy. Niemiec ma... parobków z Polski, dlatego tak marnie im płaci. "

Wątek "Mała rewolucja cz. 1"
~kiero
2022-01- 06 17:37:48
"Przeciętn y kiero jest uwalony alimentami, długami, a połowę ściga komornik. Bez pracy w nowym ładzie wylądują pod mostem... "
2022-01-06 17:59:09
"... to co uwarza jakiś wypierdek giówninenio nikogo nie obchodzi. On będzie zap. ier za najniższa. A z wypłaty ma ledwie przeżyć... "
2022-01-06 18:02:01
Polski kierowca to dzisiaj ok 20% kadry kierowców. Z tych 20% 90% boi się o pracę. Trzęsą gaciami i siedzą cicho... "
2022-01-06 18:16:57
"Trzeźwieć nieroby... każdy z was... za każdy 1 km/h więcej straci kilka dniówek. "
2022-01-06 18:19:13
"Zarabiaci e za dużo. Nie chcieliście się dzielić, to teraz się podzielicie. Zapłacicie w końcu uczciwie podatki i mandaty... "

Wątek " Kierowca zawodowy - kim jest naprawde?"
~kiero
2022-01-18 08:19:37
"... Wielokrotnie pisałem o sobie, że jestem kierowcą zawodowym. Tylko tyle i aż tyle. "

Wątek "DEBATA: skutki Pakietu Mobilności"
~kiero

2022-02-04 17:30:47
"W większości tras kierowca ma mniejsze koszty utrzymania niż gdyby codziennie wracał do domu... "
2022-02-04 17:33:35
"... Z jakiej okazji kierowcy należy coś zwracać? Spanie ma za darmo, ciepło ma za darmo, woda za darmo, prąd za darmo... "
2022-02-04 17:37:15
"... nawet na poscieli zaoszczędzi sobie, bo cały miesiąc w budzie prześpi w dresie pod kocem"
2022-02-04 17:53:10
"Nadszedł czas skończyć z tą obłudą, że kierowca w trasie ma jakieś zwiększone koszty utrzymania. "

Wątek "Diety, ryczałty i likwidacja delegacji"
~Kiero
2022-05-04 22:43:10
"... Polska ma być biedna i tania. Wy (kierowcy) macie na miskę ryżu pracować miesiąc... "


Nic tak nie identyfikuje / charakteryzuje "człowieka" jak jego cytaty. :-)
~Ordynator jest jeden!
2022-07-02 13:17:21
Kołchoźnik złapał faze.
~kiero
2022-07-02 13:18:39
No i nadal nic szoszon nie potrafi zrozumieć...
Tylko wciąż szo, szo, szo...
~Miłosz
2022-07-02 13:21:02
Szoknięty znawcio-kłamcio (~kiero), nie obrażaj szokaniem przodków (ukraińców, zwolenników bandery) swojego prezydenta - doody, a skacz i krzycz zigując - slawa ukrainie... , bo inaczej na giliaku (na gałęź). :-)

Z powodu napływu do Polski ukraińców, ta jeszcze z tej części Ukrainy gdzie władza wypuściła z więzień przestępców i bezkontrolnie porozdawała wszystkim życzącym broń palna i nie tylko, głośne wyzuwanie ich szoszonami jest teraz "najmądrzejszym" zajęciem. Tak trzymaj. :-)
~Witold
2022-07-02 13:26:05
Tak do szoszokniętych "wyjątkowo utalentowanych" forumowiczów prowokatorów, jak widać, i nie dochodzi że czym więcej starają się z kimś "zadierać się", tym jeszcze więcej są "oblane swoimi pomyjami".
Co za uboga mentalność / treść. :-)

Nie obrażajcie żonę i szwagra z wszystkimi ich krewnymi, które mieszkają w Białorusi, "szlachetnego pana" Łysego bo zaraz odezwie się, zdenerwuje się i nie daj Bóg jeszcze dostanie zawal serca. Jak wtedy Polska będzie bez "prawdziwego" syna ziemi polskiej... :-)

Wątek "Ile kierowca powinien zarabiać?"
~Łysy ("specjalista" od lokówki, dychlofosu i zachowania "szlachetnego pana")
2020-07-23 20:55:00
"... Szwagier pod Mińskiem... ma... plantacje borówki amerykańskiej... "
2020-07-24 23:05:44
"... po takich... dziadkowie mojej żony na koń wsiadali. Pod Kobryniem dzięki dziadkom ze sześćdziesiąt rodzin kmieci... żyło... "
2020-07-25 21:59:15
"... moja żona... Jest z "tych Pieńkowskich " spod Kobrynia... "
2020-07-25 21: 57: 05
"Mądrzejsi Polacy... uciekli (z Białorusi)... Kto został? Czworakowa hołota... "

Lepiej powiedzcie jak etniczne Polacy okazały się i pozostały "pod ruskimi" w Białorusi? Jak "bawienie" rządu polskiego w politykę doprowadziło do rozdziału kraju, jak rząd polski w banicji (w Anglii) walczył za polskie ziemie i swoich ludzi, jak 75-tysięcznej "armii Andersa", nabranej w 1941r. z Polaków znajdujących się w związku radzieckim (w tym uciekinierzy-uchodźc y, internowani Wojska Polskiego i amnestiowane więźniowie), zabronił wyzwalać Polskę na wschodnim froncie (armia rządem polskim była wysłana w 1942r. na więcej niż rok do Iranu "opalać się" a potem w 1944r. do Włoch na zagładę - Monte Cassino), jak po wojnie "pomagał" rodakom (ludziom polskiej narodowości) przeprowadzić się na "odnowione" (podarowane Stalinem) polskie ziemie że aż tak wiele pozostało "pod ruskimi" i t. d?
To znam nie z pogłosek a z własnej rodzinnej tragedii.
No dawajcie, nie wstydźcie się, przecież tak lubicie wspominać o Polakach z tak zwanych "wschodnich kresów" które niby to są "kołchoźnikami".

Pryzpomnę, jak zapomniałeście lub nie wiecie, te tak zwane "kolchozniki" (Słowianie i inne narody z wschodu) nie raz w historii dawali odpór niby to "szlachetnym" agresorom - kolonizatorom z zachodu (jak przykład, napoleonowców, w tym 120 tysięcy polskiej narodowości, gnały aż do Paryża, hitlerowców, w tym pól miliona polskiej narodowości, do Berlina). Popamiętajcie, jeśli trzeba będzie, to oni bez wahania jeszcze raz to powtórzą.
Co do konkretnie "kołchoźników" Białorusi to ten wielonarodowy naród (w tym i polskiej narodowosci) jeden z dwóch (drugi to były jugosłowiański) który faktycznie sam wyzwolił od hitlerowców swój kraj przed przyjściem armii czerwiennej.
O awanturniczej próbie samodzielnego wyzwolenia chociażby Warszawy (1 sierpnia - 3 października 1944) "panami szlachcicami" rusofobami pod przywództwem Tadeusza Bór-Komorowskiego (nie powiadomienie o czasie i planach powstania nawet częściom polskich pospolitaków lojalnych związkowi radzieckiemu oraz Anglii - Churchilla i Rosji - Stalina, proszenie i błaganie podczas powstania o pomocy Churchilla i Stalina, haniebna kapitulacja przed hitlerowcami po powstaniu z wnioskiem o przyznaniu statusu branców wojskowych tylko dla żołnierzów armii krajowej i t. d. ) nawet i nie wspominam.
Gdyby nie te "kolchozniki" to przy hitlerowcach polski naród (jako też słowiański) ukończył by pod postacią skóry na garbarskich fotelach lub popiołu jako nawóz albo w lepszym wypadku pachołkami - niewolnikami (odtajniające niemieckie i inne archiwa jednoznacznie o tym mówią - plan "Ost"). Wbijcie to sobie do pustych głów i przekażcie innym.
Tak że nie wam (skrzywdzone pańskie / unijne / anglosaskie pachołeki / lizusu ta jeszcze szowiniści), kraj którego teraz znany jako walczący metodami gestapo z martwymi, pomnikami, historią jak i z zaproszonymi Unią Europejską migrantami / uchodźcami, z zarozumiałością wspominać o "kołchoźnikach". Tym zachowaniem tylko hańbicie siebie i cały naród swojej narodowości.
~kiero
2022-07-02 13:26:10
Ha ha ha
Szoszon wklej cuś nowego.
Nie masz?. Jaka szkoda...
Centrala nowych tekstów nie dosłała?
Jaka szkoda...
~Edward
2022-07-02 13:51:43
Oj jak "bogato" pracownik z "czubem" na pożegnanie "odwdzięczył" swoim "trójzębem" niby to "pana szlachcica" (nie mylić z prawdziwym) pseudo "KIEROwnika" w jego "tyłek". Jak widać, "pan" w gumiakach z wystającą słomą od "zadowolenia" stale szoka i szoka, cały czas. :-)
Nie kompleksuj. Przecież jesteś w wspierającej LGBT części Europy, czyli wśród swoich "tylno-napędzonych". Trochę "tyłek" po boli i przestanie (gdy się ma wysoki poziom edukacji to dużo się zna / wie). :-)
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.238.225.8

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels