REKLAMA

IMP. Inventory Management Policy – Polityka Zarządzania Zapasami

Rozpoczęcie:Środa, 20 lutego 2019 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 22 lutego 2019 r.
Miejsce:Niepołomice k.Krakowa
Województwo:małopolskie
Głównym punktem szkolenia IMP - Inventory Management Policy jest zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz ich kontrola. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Analizujemy różne podejścia wykorzystywane do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza i kontrola kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm produkcyjnych.

Obszernym tematem podczas IMP są zapasy bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:
• Czy należy je utrzymywać?
• Jak je powiązać z obsługą Klienta?
• Jakimi metodami je wyznaczać?
• Gdzie je planować: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
• Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?
• Jak często i jakimi metodami aktualizować oraz kontrolować ich wielkość?
• Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych metod?

W trakcie szkolenia dokonujemy przeglądu rozwiązań uzupełniania zapasów oraz zarządzania nimi. Poznajemy praktyczne metody podpowiadające kiedy i ile należy zamówić. Zaczynamy od technik najprostszych, opartych o punkty zamawiania i kontrolne okresowe przeglądy. Omawiamy zalety i ograniczenia tych technik – okazuje się bowiem, że nazbyt często w przedsiębiorstwach zapomina się o tym, że takie uproszczone metody zarządzania zapasami nie zawsze są skuteczne.

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiązujemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa.

Obszernym blokiem w ramach szkolenia są sesje poświęcone MRP – planowaniu potrzeb materiałowych. Przypominamy podstawy mechanizmu MRP, rozwijamy zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników MRP zarówno w zarządzaniu produkcją, jak i planowaniu zaopatrzenia w komponenty. Omawiamy na przykładach, w jakiego rodzaju produkcji wykorzystanie MRP najpewniej przyniesie spodziewane korzyści w postaci lepszej kontroli nad zapasami. Omawiamy na przykładach z przedsiębiorstw z różnych branż ograniczenia MRP oraz nakreślamy sposoby radzenia sobie z tymi ograniczeniami. Szczegółowo definiujemy minimalne wymogi dotyczące jakości danych, które muszą być spełnione, aby MRP mogło realnie funkcjonować w firmie.

Całość szkolenia podsumowuje wieńczące Case Study. W trakcie tego ćwiczenia, uczestnicy na podstawie przekazanych informacji o faktycznie działającym przedsiębiorstwie będą mieli za zadanie zarekomendowanie konkretnych usprawnień – w formie propozycji nowego podejścia do zarządzania zapasami zarówno wyrobu gotowego, półproduktów jak i poszczególnych kategorii komponentów. Rekomendacja taka szczegółowo określa konfigurację całego systemu planowania: wykorzystane metody planowania, oraz ich parametryzację. Proponowane przez uczestników rozwiązania są dyskutowane oraz kontrolowane pod kątem zalet i ograniczeń, a także możliwości praktycznego wdrożenia w firmie. Przedstawione rozwiązania są konfrontowane zarówno z rekomendacjami standardu APICS, jak i faktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu w logistyce, po które sięgało realne przedsiębiorstwo.
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:Ul. Zagrodnicza 20, 61-654 Poznań
tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
fax: (+48) 61 82 09 464
Link:Więcej