REKLAMA

Kurs ADR Szczecinek

Rozpoczęcie:Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Zakończenie:Niedziela, 25 kwietnia 2021 r.
Miejsce:Szczecinek
Województwo:cała Polska
Kurs ADR PIŁA – podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych
Informacje o kursie:

* 18 godzin zajęć teoretycznych + ćwiczenia praktyczne,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 595 zł

Start: 23.04.2021 r.
Egzamin 25.04.2021 r.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenia ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła

tel. 723 405 247
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego
Kontakt:tel. 723 405 247
Link:Więcej