Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czas pracy w transporcie drogowym z uwzględnieniem ostatnich zmian - webinar

Rozpoczęcie:Czwartek, 23 marca 2023 r.
Miejsce:on-line
Województwo:cała Polska
Program szkolenia


1️⃣ Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców

2️⃣ Zakres uprawnień organów Państwowej Inspekcji Pracy

3️⃣ Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców 1) wyjaśnienie podstawowych pojęć 2) ewidencjonowanie czasu pracy kierowców – zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji po zmianach wprowadzonych od lutego 2022 3) aktywności kierowców wliczane do czasu pracy 4) systemy czasu pracy – rodzaje i możliwości ich wprowadzenia 5) praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

4️⃣ Podróż służbowa kierowcy

5️⃣ Środki prawne stosowane przez inspektorów pracy

6️⃣ Pytania


Formularz rejestracyjny do darmowego webinaru:
https://e100.eu/pl/education/czas-pracy-w-transporcie-drogowym-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian?utm_source=etransport&utm_medium=media&utm_campaign=academy123
Organizator:E-100 Academy
Kontakt:www.e100.eu
Link:Więcej