Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Centrum Informacji Gospodarczej

Partner etransport.pl - Centrum Informacji Gospodarczej

Centrum Informacji Gospodarczej powstało z inicjatywy Samorządu Gminy Stara Kamienica.
Naszym celem jest przede wszystkim:

• pozyskiwanie nowych przedsiębiorców jako inwestorów na terenie Gminy,
• doradztwo istniejącym oraz nowo powstającym na terenie gminy przedsiębiorstwom,
• opracowanie koncepcji i utworzenie na terenie gminy samorządu gospodarczego,
• utworzenie i prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Doradztwo w zakresie optymalizacji podatków i kosztów.
Wymiana informacji między przedsiębiorcami, inwestorami a gminą. Organizowanie spotkań z ekspertami z różnych dziedzin.

www.cig-sk.pl