Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Klubu Doskonalenia Zarządzania

Partner etransport.pl - Klubu Doskonalenia Zarządzania

Klubu Doskonalenia Zarządzania powstał w 2005 r. z inicjatywy Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum. W swojej działalności współpracuje z jednostkami certyfikującymi, będącymi jednocześnie Patronami Merytorycznymi Klubu: DNV Polska Sp. z o.o., SGS Polska, TÜV NORD Polska Sp. z o.o., Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o., oraz BSI Management Systems Polska Sp. z o.o.
Organizacja ma na celu transfer wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania, jak również utworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, którym rozwój, zarówno firmy jak i własny, nie jest obojętny. Do udziału w projektach klubowych zapraszani są najwyższej klasy specjaliści oraz praktycy w dziedzinie zarządzania, nad całością zaś czuwają reprezentanci jednostek certyfikujących.
Za główne cele Klub obrał sobie:
o utworzenie platformy wymiany doświadczeń,
o przekazywanie wiedzy w zakresie metod zarządzania organizacją,
o informowanie o nowościach w zakresie systemów zarządzania,
o rozwój zawodowy i osobisty Członków Klubu,
o promowanie i wspieranie współpracy między organizacjami członkowskimi

W ramach działalności Klubu organizowane są zjazdy, warsztaty i konferencje.
Członkiem Klubu Doskonalenia Zarządzania może zostać każdy zaangażowany w realizację strategii, polityki i celów działania organizacji.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony klubowej www.klub-doskonalenia.pl

www.klub-doskonalenia.pl