REKLAMA

Namiary na Morze i Handel

Partner etransport.pl - Namiary na Morze i Handel

„Namiary na Morze i Handel” są specjalistycznym dwutygodnikiem, informującym fachowo o najważniejszych wydarzeniach i problemach w polskiej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Podstawowa tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim. Szeroka prezentacja opinii i poglądów, wywiady i rozmowy z menedżerami i animatorami gospodarki regionów nadmorskich, a także osobami współdecydującymi o ich rozwoju zapewniają „Namiarom na Morze i Handel” ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

www.namiary.pl

Artykuły partnera

Namiary na Morze i Handel 17/2021
Namiary na Morze i Handel 17/2021
2021-11-08
W tym numerze przeczytacie m.in.:
Logistyka na rozdrożu
Logistyka na rozdrożu
2021-11-02
O godz. 7:40, 23 marca br., Ever Given osiadł na mieliźnie, przemierzając Kanał Sueski jako piąty w konwoju statek w kierunku północnym na Port Said.
Unijne pieniądze na polski system transportowy
Unijne pieniądze na polski system transportowy
2021-10-27
Rok 2021 ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju oraz wzrostu gospodarczego w Polsce, w szczególności w kontekście rozwoju krajowego systemu transportowego i jego integracji z europejskimi i globalnymi łańcuchami dostaw.
Namiary na Morze i Handel 17/2021
Namiary na Morze i Handel 17/2021
2021-09-28
W tym numerze przeczytacie m.in.:
Jak (i czy) połączyć Dunaj z Bałtykiem?
Jak (i czy) połączyć Dunaj z Bałtykiem?
2021-09-20
Czy za nieco ponad dekadę Czesi uzyskają dostęp do morza, konkretnie Morza Bałtyckiego? Takie połączenie miałby zapewnić im kanał Dunaj-Odra-Łaba, którego pierwszy odcinek na Odrze – między Ostrawą a polską granicą – jest od października ub.r. decyzją tamtejszego rządu w fazie projektowych przygotowań.
Wykorzystać potencjał Wisły
Wykorzystać potencjał Wisły
2021-09-13
Z Rafałem Modrzewskim, zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozmawia Piotr Frankowski.
Namiary na Morze i Handel 14/15 2021
Namiary na Morze i Handel 14/15 2021
2021-08-03
W tym numerze przeczytacie m.in.:
Odpowiedzialność a statki bezzałogowe
Odpowiedzialność a statki bezzałogowe
2021-07-30
Statki bezzałogowe, zwane autonomicznymi, mogą zmienić sposób uprawiania żeglugi morskiej. Ich eksploatacja stawia nowe wyzwania prawu morskiemu, które do tej pory tworzone było z myślą o statkach konwencjonalnych, obsadzonych załogą.
Namiary na Morze i Handel 12/2021
Namiary na Morze i Handel 12/2021
2021-07-07
W tym numerze przeczytacie m.in.:
W szampańskich nastrojach
W szampańskich nastrojach
2021-07-05
Materiał ekspercki Radosława Chmielińskiego, dyrektora ds. żeglugi Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA Chipolbrok Gdynia.
Spoglądając w przyszłość
Spoglądając w przyszłość
2021-06-23
Od czerwca ub.r., czyli czasu publikacji ostatniego raportu, sytuacja na rynku przewozów ponadnormatywnych nie uległa znaczącym zmianom, aczkolwiek pojawiły się nowe okoliczności mogące wpływać na przyszłość tego biznesu w Polsce.
Czasy nazbyt ciekawe
Czasy nazbyt ciekawe
2021-05-24
Aktualna sytuacja w międzynarodowym transporcie drogowym w Europie wciąż pozostaje pod bardzo dużym wpływem wydarzeń, które miały miejsce w ub.r. Wśród nich trzeba na 1. miejscu wymienić wpływ pandemii COVID-19 oraz działań podejmowanych w związku z tym przez poszczególne kraje Europy.
Rosyjskie szanse i bariery
Rosyjskie szanse i bariery
2021-05-15
Gospodarka Federacji Rosyjskiej przeżywa właśnie najgorszy okres od ponad 10 lat. Jest to wynik wielu zawirowań – kryzysu finansowego w 2009 r., restrykcji świata zachodniego i embarga oraz pandemii COVID-19.
Drogowe wyzwania
Drogowe wyzwania
2021-05-11
Polskie porty, dzięki wielomilionowym przedsięwzięciom, stają się coraz bardziej drożne.
Namiary na Morze i Handel 4/2021
Namiary na Morze i Handel 4/2021
2021-03-02
W tym numerze przeczytacie m.in.: