REKLAMA

Infrastruktura Transportu

Partner etransport.pl - Infrastruktura Transportu

Czasopismo „Infrastruktura Transportu”, spina tematycznie w jedną całość zagadnienia związane z infrastrukturą transportu szynowego.Za cel naszego działania postawiliśmy sobie dostarczanie Czytelnikom fachowych informacji o nowych technologiach i wdrożeniach. Zamierzeniem redakcji jest dążenie do tego, aby artykułom merytorycznym towarzyszyły prezentacje firm oferujących rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i technologiczne mające istotny wpływ na rozwój branży. Dzięki przyjęciu takiej formuły Czytelnicy otrzymają kompendium wiedzy dotyczącej poruszanej w piśmie tematyki.

www.infrastruktura.elamed.pl