Stała praca dla przewoźników na Skandynawię, Finlandię, Europę Zachodnią, Włochy, Polskę
GreenCarrier Freight Services Poland Sp. z o.o.