REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wynajem samochodu a odpowiedzialność wypożyczalni w przypadku: wypadku, mandatu oraz kradzieży
Utworzona: 2019-04-16

Podróżowanie samochodem, również pożyczonym, zawsze niesie za sobą ryzyko zdarzeń drogowych. Chwila nieuwagi kierowcy może doprowadzić do kolizji drogowej, kradzieży auta lub wykroczenia, za które policja nałoży mandat na kierującego pojazdem. Kto i na jakich warunkach podnosi odpowiedzialność za wypożyczony pojazd i zdarzenia wynikłe z jego użytkowania?

Coraz więcej osób podróżujących po kraju i świecie korzysta z wynajmu samochodów. Niezależność od komunikacji miejskiej, dopasowanie klasy samochodu do własnych potrzeb czy dostępność wypożyczalni 24 godziny na dobę sprawiają, że najem samochodu wydaje się bardzo atrakcyjny w porównaniu z innymi środkami komunikacji – samolotem czy pociągiem. Wystarczy podpisać umowę najmu samochodu i już można korzystać z pojazdu – oczywiście na warunkach w niej zawartych. Umowa najmu samochodu nie jest regulowana odrębnymi przepisami prawa polskiego ani prawa Unii Europejskiej, dlatego jest umową cywilno-prawną o charakterze dwustronny między najemcą a wynajmującym. Podlega ona Kodeksowi Cywilnemu i decyduje o odpowiedzialności za pojazd i zdarzenia wynikłe z jego użytkowania. Jaką odpowiedzialność ponosi wypożyczalnia w przypadku kradzieży, wypadku lub mandatu?

Wynajem samochodu. Skradziono auto – co robić?


Wynajęcie samochodu nie jest trudnym przedsięwzięciem. Osoby, które nie znają się na tym zagadnieniu mogą zaczerpnąć informację w prostym poradniku „Wynajem samochodów - poradnik początkujących podróżników”. Jednak przed wynajmem pojawiają się, na przykład: Co się stanie, jeśli samochód zostanie skradziony? W większości przypadków wypożyczalnia samochodów posiada wykupione ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, które gwarantuje jej zwrot kosztów w przypadku kradzieży samochodu. Umowa najmu pojazdu ma swoje zapisy, które pozwalają przerzucić odpowiedzialność za kradzież na najemcę. Przykładowym zapisem umowy może być zabezpieczenie pojazdu przez parkowanie wyłącznie na parkingach strzeżonych. Niedbalstwo (np. pozostawienie otwartego pojazdu) lub nieprzestrzeganie przepisów umowy, przejawiające się choćby pozostawieniem auta na parkingu osiedlowym, a nie strzeżonym, jak stanowi umowa, powoduje, że koszty kradzieży przechodzą właśnie na najemcę. W ramach podpisanej umowy z wypożyczalnią można wykupić dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy AC, który zabezpieczy również osobę korzystającą z pojazdu.

Wpadek komunikacyjny a odpowiedzialność wypożyczalni samochodów i kierowcy

Wynajem samochodu zawsze wiąże się z ryzykiem zdarzenia drogowego. Za uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku kolizji drogowej zawsze odpowiada strona winna wypadkowi. W przypadku, gdy doszło do tego z winy osoby trzeciej, zwrot kosztów naprawy spoczywa na sprawcy wypadku – z jego polisy OC. Jednak, gdy wypadkowi winny jest najemca auta, to on ponosi odpowiedzialność i koszty naprawy wynajmowanego pojazdu. Wypożyczalnia samochodów ponosi odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny wtedy, gdy doszło do niego w wyniku złego stanu technicznego pojazdu posiadającego wady, o których nie mógł wiedzieć konsument. W każdym z wymienionych przypadków należy powiadomić wypożyczalnię samochodów o wypadku i postępować zgodnie z jej wskazówkami.

Kto otrzymuje mandat – wypożyczalnia samochodów czy kierowca?

Przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle czy parkowanie w nieuprawnionym miejscu może skończyć się mandatem. Kiedy dojdzie do zatrzymania pojazdu prowadzonego przez najemcę, to policja nakłada mandat na kierującego pojazdem. Pełną odpowiedzialność karną jako sprawca wykroczeń lub przestępstw ponosi kierowca – jest to zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku o prawie o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r, nr 108, poz. 908 z późn. zmianami). Wypożyczalnia samochodów nie może ponieść odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przez najmującego – kierującego pojazdem.


Umowa najmu samochodu z wypożyczalnią samochodów dokładne określa warunki eksploatacji pojazdu i spoczywających na najemcy obowiązkach. Zawsze należy się z nimi dobrze zapoznać, ponieważ niewłaściwe użytkowanie auta powoduje przeniesienie odpowiedzialności za powstałe skutki z wypożyczalni na klienta.
Do ulubionych

Fotografie