Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Zatrudnianie i czas pracy kierowców zawodowych
Zatrudnianie i czas pracy kierowców zawodowych
2022-12-06
CSK zaprasza przewoźników, kadrę nadzorującą kierowców w transporcie oraz spedytorów na odpłatny WEBINAR 14 grudnia br. o godzinie 10:00, poświęcony problematyce zatrudniania kierowców oraz rozliczania ich czasu pracy.
Kierowco - nie przyjmuj mandatów za naruszenie przepisów SENT
Kierowco - nie przyjmuj mandatów za naruszenie przepisów SENT
2022-10-28
Jedynie skorzystanie z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego daje szansę na sprawiedliwą i obiektywną ocenę sytuacji.
15 punktów karnych dla kierowcy za przeciążenie albo wadliwe mocowanie?
15 punktów karnych dla kierowcy za przeciążenie albo wadliwe mocowanie?
2022-10-09
Wprowadzone z dniem 15 września 2022 roku nowe przepisy odnośnie punktów karnych wywołały wielkie zamieszanie wśród kierowców zawodowych, obawiających się punktów karnych za wykroczenia związane z przeładowaniem pojazdu lub wadliwym zabezpieczeniem ładunku.
Czas pracy kierowców dla spedycji i kadry zarządzającej
Czas pracy kierowców dla spedycji i kadry zarządzającej
2022-09-05
CSK zaprasza kadrę zarządzającą oraz spedytorów na wyjątkowy WEBINAR dotyczący czasu pracy poświęcony tematyce organizacji przewozów, nadzoru nad kierowcami własnymi i obcymi, wykrywania naruszeń i wykorzystaniu tachografów do innych celów niż tylko do rozliczania czasu pracy.
Odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku
Odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku
2022-08-30
10 sierpnia 2022 roku Minister Infrastruktury (dość nieoczekiwanie) obwieszczeniem zawartym w Dzienniku Urzędowym nr 789 wprowadził okresowe wyjątki w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Po co płacić kary?
Po co płacić kary?
2022-07-18
Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.
Po co płacić kary?
Po co płacić kary?
2022-07-17
Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.
Po co płacić kary?
Po co płacić kary?
2022-07-16
Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.
Kary od 600 do 6000 euro - Belgia reguluje delegowanie w transporcie
Kary od 600 do 6000 euro - Belgia reguluje delegowanie w transporcie
2022-06-20
W lutym tego roku weszły w życie przepisy pakietu mobilności tj. Dyrektywy 2020/1057 oraz Dyrektywy 2018/957 regulujących zasady delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w transporcie drogowym.
Planowanie, zarządzanie oraz rozliczanie czasu pracy w międzynarodowym transporcie drogowym
Planowanie, zarządzanie oraz rozliczanie czasu pracy w międzynarodowym transporcie drogowym
2022-05-13
CSK zaprasza na kompleksowe Webinarium, którego program zawiera wszystkie najistotniejsze elementy prawa UE oraz krajowego wraz z praktycznym zastosowaniem w przedsiębiorstwie.
Od dziś kwalifikacje i szkolenia okresowe kierowców po nowemu
Od dziś kwalifikacje i szkolenia okresowe kierowców po nowemu
2022-04-05
Niestety kierowcy, którzy chcą zrobić szkolenie okresowe w najbliższym czasie będą musieli trochę poczekać …
Niemiecka płaca minimalna ostro w górę
Niemiecka płaca minimalna ostro w górę
2022-03-21
Niestety w ostatnim czasie branża transportu nie może pozwolić sobie na wytchnienie. Tym razem swoją cegiełkę do wzrostu kosztów transportu dokładają Niemcy.
Wytyczne dotyczące kabotażu od 21 lutego br. - interpretacja KE
Wytyczne dotyczące kabotażu od 21 lutego br. - interpretacja KE
2022-03-09
Od wielu lat stało się niemal standardem, iż wszelkie nowe przepisy wprowadzane przez Parlament Europejski dotyczące transportu są tak jasne i czytelne, że wkrótce po wejściu ich w życie trzeba publikować dziesiątki interpretacji, aby nikt nie miał wątpliwości "o co chodziło" prawodawcy.
Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006 - jak opisać wydruk?
Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006 - jak opisać wydruk?
2022-03-07
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 293) od dnia 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r. na terenie RP wprowadzono odstępstwa w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym od norm zawartych w rozporządzeniu 561/2006.
Nowe pomysły na dalsze ograniczenie kosztów
Nowe pomysły na dalsze ograniczenie kosztów
2022-02-21
Czy zmiany związane z nowymi zasadami wynagradzania kierowców muszą być dla firm dotkliwe? Okazuje się że nie zawsze.