Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Na zwrot nadpłat Toll-Collect polscy przewoźnicy będą musieli poczekać
Na zwrot nadpłat Toll-Collect polscy przewoźnicy będą musieli poczekać
2024-05-31
Po wielu latach walki procesowej, przeciwnościach losu oraz początkowego wyśmiewania się przez poborców opłat drogowych w Niemczech, sprawiedliwości stało się zadość. Jednak procedowanie tej sprawy może się wydłużyć nawet o kolejne 12-18 miesięcy.
Zegar tyka - zbliża się ostateczny termin zgłoszenia liczby zatrudnionych kierowców
Zegar tyka - zbliża się ostateczny termin zgłoszenia liczby zatrudnionych kierowców
2024-03-26
31 marca 2024 upływa termin realizacji kolejnego obowiązku sprawozdawczego dla przewoźników drogowych.
Obowiązkowe zadanie matematyczne dla przewoźników - sprawozdanie środowiskowe 2024
Obowiązkowe zadanie matematyczne dla przewoźników - sprawozdanie środowiskowe 2024
2024-03-18
Przedsiębiorstwa transportowe ze względu na wymagania, które nakłada na nich Rozporządzenie Ministra Klimatu są zobowiązane do corocznego złożenia sprawozdania i wniesienia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska do 31 marca.
Protesty rolnicze a naruszenia czasu jazdy kierowców - jak uchronić się przed karą?
Protesty rolnicze a naruszenia czasu jazdy kierowców - jak uchronić się przed karą?
2024-02-28
Jeśli z powodu blokady kierowca musi np. wybrać dłuższą drogę do miejsca docelowego lub nie może kontynuować jazdy i nie jest w stanie dostosować swojego czasu pracy do obowiązujących norm, może skorzystać z możliwości jakie daje mu art. 12 rozporządzenia 561/2006.
Nowa płaca minimalna a wynagrodzenia kierowców: Co zmienia się od stycznia 2024 roku
Nowa płaca minimalna a wynagrodzenia kierowców: Co zmienia się od stycznia 2024 roku
2023-12-16
Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie do 4242 zł brutto, a od 1 lipca tego samego roku będzie wynosić 4300 zł brutto.
Kierowca powinien wejść na dach pojazdu i sprawdzić stan całej plandeki
Kierowca powinien wejść na dach pojazdu i sprawdzić stan całej plandeki
2023-09-27
Jeden z klientów CSK - Centrum Obsługi Transportu otrzymał we wrześniu 2023 roku od Border Force decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 52 000 GBP na podstawie znowelizowanej brytyjskiej ustawy Carriers' Liability (Amendment) Regulations 2023.
Nowe tachografy, ale czy nowe obowiązki?
Nowe tachografy, ale czy nowe obowiązki?
2023-09-03
Od 21 sierpnia 2023 roku w nowo rejestrowanych pojazdach będą instalowane wyłącznie tachografy inteligentne II generacji. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 użytkowanie tachografu innego niż II generacji w nowo rejestrowanych pojazdach jest niedozwolone.
Za szkolenie okresowe płaci kierowca
Za szkolenie okresowe płaci kierowca
2023-08-22
26 kwietnia 2023 roku weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy unijnej 2019/1152 oraz 2019/1158.
Nowelizacja Kodeksu Pracy kosztowna dla transportu i z bolesnymi skutkami dla przewoźników
Nowelizacja Kodeksu Pracy kosztowna dla transportu i z bolesnymi skutkami dla przewoźników
2023-05-06
Chociaż ma charakter ogólny i obejmuje zasadniczo wszystkie grupy zawodowe, to w odniesieniu do transportu drogowego będzie ona niosła szczególnie istotne skutki, zarówno organizacyjne jak i finansowe.
Mija termin złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców
Mija termin złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców
2023-03-15
Należy to zrobić do 31 marca każdego roku.
Nielegalni imigranci w pojeździe – jak uniknąć konsekwencji
Nielegalni imigranci w pojeździe – jak uniknąć konsekwencji
2023-02-21
Celem webinaru przygotowanego przez CSK jest szczegółowe omówienie nowych przepisów, jakie Wielka Brytania wprowadziła 13 lutego 2023 roku.
Ministerialna bandyterka w SENT
Ministerialna bandyterka w SENT
2023-02-18
Kara 10-20 tys. zł za najdrobniejszą omyłkę w zgłoszeniu SENT.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - złóż oświadczenie do 15 stycznia!
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - złóż oświadczenie do 15 stycznia!
2023-01-05
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1071/2009 jednym z warunków uzyskania uprawnień przewozowych jest posiadanie odpowiedniej bazy eksploatacyjnej. Wraz z Pakietem Mobilność weszły zmiany w otrzymywaniu licencji.
Co czeka przewoźników w 2023 roku?
Co czeka przewoźników w 2023 roku?
2023-01-01
Chociaż zarówno Komisja Europejska jak i krajowy ustawodawca nie zapowiadają żadnych rewolucji w przepisach, to rzecz jasna przewoźnicy z pewnością nie będą się nudzić i od samego początku roku będą mimowolnymi uczestnikami zmian, a poniektóre z nich będą dość boleśnie odczuwalne w budżecie.
Zatrudnianie i czas pracy kierowców zawodowych
Zatrudnianie i czas pracy kierowców zawodowych
2022-12-06
CSK zaprasza przewoźników, kadrę nadzorującą kierowców w transporcie oraz spedytorów na odpłatny WEBINAR 14 grudnia br. o godzinie 10:00, poświęcony problematyce zatrudniania kierowców oraz rozliczania ich czasu pracy.