Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

TRANSTICA

Partner etransport.pl - TRANSTICA

Jesteśmy zespołem prawnym zajmującym się prawem transportowym oraz prawem pracy. Jesteśmy wydawcą "magazynu transportowego" oraz autorem unikalnego systemu "Lex assistance" z którego korzysta wiele firm transportowych na co dzień. Na naszych stronach możecie Państwo znaleźć wiele publikacji dotyczących transportu.
Branża transportowa to środowisko hermetyczne. Najlepszą reklamą są rekomendacje naszych klientów.

www.transtica.pl

Artykuły partnera

Kto jest odpowiedzialny za przeciążenia nacisków na osie?
Kto jest odpowiedzialny za przeciążenia nacisków na osie?
2018-12-28
Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu czy za przekroczenie nacisków na osie podczas kontroli na drodze odpowiada głównie przewoźnik. To na niego Inspekcja Transportu Drogowego nakłada w drodze decyzji administracyjnej karę, często bardzo wysoką bo aż 15 000 zł.
Odbiór regularnych 45- godzinnych odpoczynków tygodniowych bez tajemnic
Odbiór regularnych 45- godzinnych odpoczynków tygodniowych bez tajemnic
2018-11-01
Coraz więcej państw Unii Europejskiej wprowadza sankcje za odbywanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu, nakładając na kierowców i właścicieli firm transportowych wysokie kary za złamanie wyżej wymienionego zakazu. Zakaz odbierania regularnego 45- godzinnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe obowiązuje od momentu wejścia w życie przepisów Rozporządzania (WE) 561/2006.
Od 1000 zł do 30 000 za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
Od 1000 zł do 30 000 za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
2018-10-04
Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę zatrudniającego pracowników prowadzenie ewidencji czasu pracy. Także przedsiębiorcy branży transportowej mają obowiązek prowadzenia ewidencji.
Świadectwo kierowcy, ważny dokument dla kierowcy spoza UE
Świadectwo kierowcy, ważny dokument dla kierowcy spoza UE
2018-08-10
W Polsce coraz większym problemem jest brak kierowców zawodowych. Firmy transportowe, aby zapełnić lukę w zapotrzebowaniu na pracowników zatrudniają kierowców z Europy Wschodniej np. Ukrainy czy Białorusi.
Kolejne rewolucje ustawy o transporcie drogowym
Kolejne rewolucje ustawy o transporcie drogowym
2018-06-04
Projekt nowelizacji zakłada także podwyższenie wysokość kary nakładanej na osoby zarządzającej transportem drogowym tj. do 5 000 zł i zwiększenie łącznej kwoty sankcji nakładanych na przewoźnika za naruszenia stwierdzone podczas kontroli drogowej z 10 000 do 15 000 zł.
Obowiązek wczytywania danych z karty kierowcy
Obowiązek wczytywania danych z karty kierowcy
2018-05-22
Wielu kierowców, a także właścicieli firm transportowych zadaje sobie pytanie czy sczytywanie danych z karty kierowcy jest wymagane, gdy od poprzedniego sczytania karty, nie zarejestrowano na niej żadnej nowej aktywności. Karta nie była używana przez kierowcę, ponieważ przebywał on na urlopie, na zwolnieniu lekarskim czy też przez dłuższy czas nie pracował z innego powodu.
Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji
Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji
2018-03-15
Obecnie po nałożeniu maksymalnego wymiaru kary na przedsiębiorstwo możemy się w większości przypadków spodziewać wszczęcia postępowania o utratę dobrej reputacji. Cz.3.
Jak wygląda ocena dobrej reputacji?
Jak wygląda ocena dobrej reputacji?
2018-03-13
Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Mówimy więc o największym zagrożeniu dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem drogowym. Cz.2.
Jak nie stracić dobrej reputacji?
Jak nie stracić dobrej reputacji?
2018-03-11
Schemat jest bardzo często taki sam. Podczas kontroli na drodze inspektorzy ujawniają poważne naruszenia (czasami jest to np. impulsator czy magnes neodymowy) i nakładają na kierowcę karę w postaci mandatu, jak również wszczynają postępowanie o ukaranie właściciela. Cz.1.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o płacy minimalnej w Europie
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o płacy minimalnej w Europie
2018-01-01
Już dziś wiemy, że ani Loi Macron ani MiLog nie są straszne polskim firmom transportowym. Niestety kolejne rządy wykazują słabość na arenie międzynarodowej i nie potrafią zadbać o interes polskich przewoźników. Nic nie wskazuje też, aby ta sytuacja znacząco się zmieniła w najbliższym czasie.
Kategorie płacowe austriackiej płacy minimalnej
Kategorie płacowe austriackiej płacy minimalnej
2017-04-18
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami przewoźników kancelaria transportowa Transtica zdecydowała się przybliżyć tematykę kategorii płacowych obowiązujących na terenie Austrii.
Płaca minimalna w obliczu prowadzenia firmy transportowej
Płaca minimalna w obliczu prowadzenia firmy transportowej
2017-02-15
Austria 1 stycznia 2017 roku wprowadziła zmiany w przepisach o płacy minimalnej, które obowiązują kierowców firm transportowych z Polski. Nowe przepisy wynikają z ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG).
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
2016-07-21
Na mocy ar. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE KE została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które to poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji.
Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
2016-07-20
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości łączenia określonych systemów czasu pracy wobec pracowników, niniejszą publikacją przybliżymy tę tematykę w aspekcie wykonywania zawodu kierowcy.
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
2016-07-07
Pismo zostało skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie niektórych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.