REKLAMA

Prowadzę jestem trzeźwy

Partner etransport.pl - Prowadzę jestem trzeźwy

Trzeźwość to program edukacyjny, którego celem jest promowanie zdrowego i
trzeźwego stylu życia. Wyróżnia go pozytywny wydźwięk przekazywanych
komunikatów, odwoływanie się do pozytywnych cech człowieka i akcentowanie
zasady, że trzeźwość to sprawa naturalna, powszechna i modna.
Kampania "Prowadzę jestem trzeźwy" prowadzona jest od 14 lat przez Business
Consulting i Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej. Kampania
ma na celu promowanie trzeźwości za kierownicą i zachęca do trzeźwego
myślenia i stylu życia.

www.trzezwosc.pl