Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych

Partner etransport.pl - Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców głównie z rejonu Dolnego Śląska, ale i nie tylko,stawia sobie za cel propagowanie „świadomości prawnej” przedsiębiorców transportowych oraz stanowi wsparcie w codziennej działalności firmy poprzez realizację różnego rodzaju zadań w następujących obszarach:

DORADZTWO TRANSPORTOWE


 • Bezpłatne dla firm członkowskich – doradztwo i konsultacje w zakresie kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie,
 • Pomoc w realizacji wszelkiego typu wniosków licencyjnych dot. licencji wspólnotowych (uzyskanie licencji, wypisów z licencji, aktualizacja danych)
 • Konsultacje w sprawach wymaganej dokumentacji


POMOC PRAWNA


 • przygotowania pisemnych odpowiedzi / skarg / wniosków do urzędów administracji publicznej
 • składania wyjaśnień w trakcie postępowań wyjaśniających będących następstwem kontroli drogowej
 • przygotowania odwołań od decyzji organów I i II instancji
 • interpretacji przepisów transportowych


ANALIZA CZASU PRACY KIEROWCY


 • weryfikacja zapisów na wykresówkach, ocena poprawności ich stosowania
 • kontrola poprawności dokumentowania czasu nieprowadzenia
 • analiza wykroczeń
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowcy (rozliczanie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem przepisów prawa pracy)


SZKOLENIA


 • Przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych
 • Szkolenia okresowe kierowców (kat. C+E, D) – wykłady / e-learning
 • Szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców
 • Normy czasu pracy kierowców (WE 561/2006, AETR)
 • Tachograf cyfrowy - szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych
 • Transport drogowy - aktualne przepisy, procedury kontrolne, prawa i obowiązki przewoźnikówSPRZEDAŻ


 • czytniki do tachografów cyfrowych
 • tarcze i papier do tachografów
 • listy przewozowe, karty drogowe, karty postoju
 • dystrybucja zezwoleń zagranicznychDolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych


50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 5/9
tel/fax: 71 3600371 oraz 71 3600372.
www.dspm.pl

www.dspm.pl