Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Partner etransport.pl - Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania branży transportowej na usługi z zakresu doradztwa prawnego na terenie całej Unii Europejskiej. Kancelaria stworzona została z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to nasze największe atuty. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność w głównej mierze polega na wsparciu prawnym wobec przedsiębiorstw transportowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania prawne, jak również zagwarantować możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień wykonując działalności z zakresu transportu drogowego. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. Dzięki współpracy z partnerskimi Kancelariami Transportowymi na terenie całej Unii Europejskiej obsługujemy naszych klientów w każdym kraju UE, a pomoc prawna świadczona jest we wszystkich językach europejskich.

www.kt-legaltrans.pl

Artykuły partnera

Przedawnienie roszczeń w transporcie. Zegar tyka...
Przedawnienie roszczeń w transporcie. Zegar tyka...
2022-09-28
W skutecznym dochodzeniu należności od nierzetelnego kontrahenta kluczową rolę odgrywa czas. Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, ulegają przedawnieniu.
Gdy kontrahent ociąga się z zapłatą...
Gdy kontrahent ociąga się z zapłatą...
2022-09-14
Przedsiębiorcy działający w branży transportowej, i nie tylko w niej, na skutek nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami często zostają zmuszeni do podjęcia działań związanych z windykacją należności. Najlepiej powierzyć je profesjonalistom.
Windykacja należności – jak to się robi, krok po kroku
Windykacja należności – jak to się robi, krok po kroku
2022-09-10
Gdy kontrahent, mimo zachowania staranności przy jego wyborze, uchyla się od zapłaty zobowiązania, konieczne jest rozpoczęcie procesu windykacji. Dochodzenie roszczeń transportowych z reguły odbywa się w podobny sposób jak wszystkich innych. Kancelaria Legaltrans wyjaśnia co robić – krok npo kroku.
Załadunek i rozładunek pojazdu oraz wynikające z nich problemy
Załadunek i rozładunek pojazdu oraz wynikające z nich problemy
2022-09-05
Załadunek i rozładunek towarów to jedne z dwóch podstawowych i nieodłącznych czynności wykonywanych podczas każdego zlecenia transportowego. Mogłoby się wydawać, że są to niezwykle banalne czynności. Jednakże związane jest to z problemami prawnymi i faktycznymi. Jak się przed tym przestrzec?
Odmowa przyjęcia towaru przez odbiorcę – co mówi Konwencja CMR?
Odmowa przyjęcia towaru przez odbiorcę – co mówi Konwencja CMR?
2022-08-30
Każda umowa przewozu polega na przewiezieniu określonego towaru od nadawcy do odbiorcy. Nie są jednak rzadkością sytuacje, w których odbiorca finalnie odmawia przyjęcia przesyłki. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji przewoźnik? Jakie przysługują mu środki?
Nowe wytyczne Komisji Europejskiej
Nowe wytyczne Komisji Europejskiej
2022-08-30
Zgodnie z art. 22 ust. 5 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 165/2014, Komisja Europejska harmonizuje pisemne oświadczenie dotyczące usunięcia lub zerwania plomby tachografu przez funkcjonariusza kontrolującego.
Zmiana wysokości diety
Zmiana wysokości diety
2022-08-15
Opublikowane 13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmienia rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Prawne aspekty przeszkód w przewozie
Prawne aspekty przeszkód w przewozie
2022-08-14
W jaki sposób przeszkody w przewozie definiuje prawo krajowe i międzynarodowe? Jak na ich gruncie kształtuje się obowiązek żądania przez przewoźnika udzielenia instrukcji?
W trosce o sektor transportu drogowego
W trosce o sektor transportu drogowego
2022-08-03
Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego 19 kwietnia br. został skierowany do konsultacji publicznych.
Kilka słów o nowym dokumencie dla kierowców
Kilka słów o nowym dokumencie dla kierowców
2022-08-02
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj dokumentu – profil kierowcy zawodowego (PKZ). Będą musiały posługiwać się nim wszystkie osoby uczestniczące w procesie uzyskiwania uprawnień na kierowcę zawodowego.
Karta przedsiębiorstwa – czy jest obowiązkowa?
Karta przedsiębiorstwa – czy jest obowiązkowa?
2022-08-01
Przedsiębiorstwa transportowe, które korzystają z pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe, są zobowiązane posiadać również kartę przedsiębiorstwa. Dokument niezbędny do rozpoczęcia użytkowania danego pojazdu, a ponadto uzyskiwania danych z urządzenia rejestrującego.
Dokument odgrywający istotną rolę w rozpatrywaniu reklamacji i wypłacie odszkodowania
Dokument odgrywający istotną rolę w rozpatrywaniu reklamacji i wypłacie odszkodowania
2022-07-31
Co powinien zawierać protokół szkody w transporcie? Jak go sporządzić?
Jak postępować w razie wystąpienia przeszkody w przewozie?
Jak postępować w razie wystąpienia przeszkody w przewozie?
2022-07-27
Do jednych z podstawowych obowiązków przewoźnika należy bezpieczne przewiezienie przesyłki do wskazanego miejsca w oznaczonym terminie. To on ustala drogę przewozu towaru, uwzględniając w miarę możliwości żądania nadawcy.
Odpowiedzialność pracownika w przypadku posiadania ubezpieczenia AC?
Odpowiedzialność pracownika w przypadku posiadania ubezpieczenia AC?
2022-07-26
Zdecydowana większość przedsiębiorców dysponujących flotami pojazdów decyduje się ubezpieczyć je w ramach dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco (AC).
Pojęcie szkody w transporcie międzynarodowym. Odpowiedzialność przewoźnika
Pojęcie szkody w transporcie międzynarodowym. Odpowiedzialność przewoźnika
2022-07-25
Szkodę w transporcie przewidują i definiują nie tylko przepisy krajowe, ale i międzynarodowe – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).