REKLAMA

ADR ADVISER

Partner etransport.pl - ADR ADVISER

Firma szkoleniowo-doradcza w transporcie drogowym. Świadczymy usługi:
- DGSA – Doradca ds. transportu drogowego towarów niebezpiecznych;
- Kursy ADR – podstawowe i specjalistyczne;
- Szkolenia kwalifikacyjne dla kierowców (szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna);
- Pracownia psychologiczna;
- Szkolenia branżowe TSL
Kompetencje, profesjonalizm , uczciwość i elastyczność, a Klient naszym Partnerem. ADR Adviser nie służy swoim Klientom, ADR Adviser współpracuje z Klientem, dla osiągania jego korzyści i bezpieczeństwa.

Układ partnerski pozwala na stworzenie dobrych relacji pomiędzy stronami, dzięki czemu współpraca z ADR Adviser to jasne i czyste zasady, bez obiecywania „złotych gór”.

www.adr-adviser.pl

Artykuły partnera

Polska: Uprawnienia ADR nie tracą ważności
Polska: Uprawnienia ADR nie tracą ważności
2020-03-26
W dniu dzisiejszym Polska podpisała Umowę multilateralną M324. Zgodnie z brzmieniem ww Umowy zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.
czytana
3355 razy
Ważność zaświadczeń ADR w świetle ograniczeń wynikających z CODIV-19
Ważność zaświadczeń ADR w świetle ograniczeń wynikających z CODIV-19
2020-03-20
Na oficjalnej stronie UNECE, opublikowano nową umowę multilateralną M324.
Dotyczy m.in. uprawnień kierowców w przewozie towarów niebezpiecznych (ADR), czyli świadectw szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR.
czytana
2645 razy
Nowe dokumenty w kontroli przewozu drogowego ADR
Nowe dokumenty w kontroli przewozu drogowego ADR
2019-12-10
25 listopada 2019r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR), które weszło w życie 9 grudnia 2019 roku.
czytana
4072 razy
Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów
Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów
2019-09-18
Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy od odpowiedniej wiedzy kierowców i innych uczestników w przewozie towarów niebezpiecznych. Transport towarów niebezpiecznych po drogach pociąga za sobą wielką odpowiedzialność.
czytana
3394 razy
Warszawa: zakaz transportu towarów niebezpiecznych  i ruchu pojazdów nienormatywnych
Warszawa: zakaz transportu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych
2019-08-30
Zakaz będzie obowiązywał od godziny 0.00 dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 24.00 dnia 2 września 2019 r.
czytana
3422 razy
Eurotunelem  z towarami niebezpiecznymi
Eurotunelem z towarami niebezpiecznymi
2019-07-03
Zachęcam do lektury wszystkich, którzy planują lub transportują Towary niebezpieczne do i na Wyspy Brytyjskie.
czytana
2225 razy
Butla gazowa śmiertelnym niebezpieczeństwem
Butla gazowa śmiertelnym niebezpieczeństwem
2019-01-13
Decydując się na użytkowanie butli gazowej w kabinie, należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie bądź jej przewożenie.
czytana
9353 razy
Prawidłowe nazwy przewozowe ADR/RID 2015 zgodne z przepisami
Prawidłowe nazwy przewozowe ADR/RID 2015 zgodne z przepisami
2017-08-18
Stanowisk MIiB w sprawie ADR.
czytana
3517 razy
ADR - To już ostatni moment na wymianę pisemnych instrukcji dla członków załogi pojazdu
ADR - To już ostatni moment na wymianę pisemnych instrukcji dla członków załogi pojazdu
2017-06-29
Od 1 lipca br. (bez okresu przejściowego) zgodnie z przepisem 1.6.1.35 Umowy ADR obowiązywać będą wyłączenie Instrukcje zgodne ze wzorem zawartym w Umowie ADR wersja 2017.
czytana
12756 razy
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stała się faktem
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stała się faktem
2017-04-03
Nic dodać, nic ująć. To już za 14 od dnia ogłoszenia wchodzi w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów , z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.
czytana
4460 razy
Transport drogowy po wejściu w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Transport drogowy po wejściu w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
2017-03-31
Spoglądając na przedmiotową Ustawę z punktu widzenia Przewoźnika, który literalnie jest tam zdefiniowany, firmy przewozowe i spedycyjne powinny w trybie pilnym przeanalizować i wprowadzić zmiany zapisach umów przewozowych, zleceniach transportowych i spedycyjnych.
czytana
3768 razy
Zmiany w przepisach
Zmiany w przepisach
2016-12-19
Nadchodzący rok wprowadzi kolejne zmiany w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
czytana
7299 razy
Rewolucja w ADR, czyli zmiany w Ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych
Rewolucja w ADR, czyli zmiany w Ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych
2016-08-16
Wydawać by się mogło, że wszystko już w ADR poukładane i czytelne. Niestety, ktoś tu nie zdając sobie sprawy z zamieszania organizacyjnego szczególnie w logistyce, a konkretnie w transporcie „klepnął” zmianę w Ustawie dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) w części dotyczącej dokumentu przewozowego uznając, że jedynym towarem niebezpiecznym jest gaz lub paliwo w cysternie.
czytana
8301 razy
Obowiązki kierowcy a praca na wysokości w transporcie towarów niebezpiecznych
Obowiązki kierowcy a praca na wysokości w transporcie towarów niebezpiecznych
2016-06-26
Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.1
czytana
6673 razy
Definicja idealnego spedytora...
Definicja idealnego spedytora...
2016-04-27
...a realizacja obowiązków spedytora przy realizacji zlecania przewozu towarów niebezpiecznych.
czytana
5103 razy