REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Kontrola trzeźwości kierowców a RODO
Kontrola trzeźwości kierowców a RODO
2019-08-07
2 sierpnia 2019 r. TLP wystąpiło do Marszałka Sejmu RP, Ministra Infrastruktury, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających przedsiębiorcom z branży TSL przeprowadzanie samodzielnych kontroli stanu trzeźwości pracowników.
czytana
2564 razy
Francja zaostrza działania kontrolne w transporcie
Francja zaostrza działania kontrolne w transporcie
2019-07-15
Francuskie Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej 2019-2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych. Sektorem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Pracy jest także transport międzynarodowy.
czytana
5187 razy
W obronie polskich przewoźników
W obronie polskich przewoźników
2019-06-17
Pakiet mobilności głównym tematem spotkania konsultacyjnego ministra transportu Andrzeja Adamczyka z przedstawicielami TLP.
czytana
2040 razy
Kierowcy chcą nadrobić na autostradach stracony czas
Kierowcy chcą nadrobić na autostradach stracony czas
2019-06-14
Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska skomentował w Gazeta.pl karambol na A6, pod Szczecinem.
czytana
7375 razy
Francja zaostrza kary za naruszenia przepisów o delegowaniu
Francja zaostrza kary za naruszenia przepisów o delegowaniu
2019-06-12
Ustawodawca francuski doprecyzował, że na pracodawcę zagranicznego może być nałożona nie tylko sankcja tymczasowego zawieszenia świadczenia usług ale i zakazu świadczenia usług do dwóch miesięcy.
czytana
4946 razy
Czy jest szansa na korzystne zmiany dla polskich przewoźników?
Czy jest szansa na korzystne zmiany dla polskich przewoźników?
2019-05-06
Rozmowa z Maciejem Wrońskim, prezesem TLP.
czytana
2054 razy
Te przepisy uderzą w polskich przedsiębiorców
Te przepisy uderzą w polskich przedsiębiorców
2019-03-26
Umiarkowane zadowolenie po oficjalnym komunikacie dotyczącym zasad przyjętych w wypracowanym kompromisie w sprawie ZMIAN W KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO było niestety przedwczesne.
czytana
6589 razy
Polska branża transportowa nie zgadza się na ograniczenie podstawowych wolności
Polska branża transportowa nie zgadza się na ograniczenie podstawowych wolności
2019-03-22
Transport i Logistyka Polska jest zaniepokojona przebiegiem prac nad Pakietem Mobilności w Parlamencie Europejskim, dlatego dzisiaj został rozesłany bezpośredni apel do każdego z posłów PE.
czytana
2779 razy
Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
2019-03-20
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, po 18 miesiącach prac nad zmianami w europejskich przepisach dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych nie zmieniono zasady, zgodnie z którą pracownik mobilny-delegowany pozostaje w systemie ubezpieczeń społecznych kraju siedziby pracodawcy.
czytana
1071 razy
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
2019-03-16
Po licznych interwencjach i dwustronnych rozmowach z MRPiPS oraz ZUS przynajmniej ta sprawa została rozwiązana.
czytana
1617 razy
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
2019-03-07
Takie słowa padły z ust jednego z ekspertów podczas dyskusji o Pakiecie Mobilności i o innych unijnych inicjatywach. I wszystko wskazuje na to, że słowa te mogą się spełnić.
czytana
5943 razy
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
2019-03-06
1 marca br. przedstawiciele TLP spotkali się ze związkami zawodowymi podczas Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady zostały zwołane na wniosek związków zawodowych, które wyrażają sprzeciw wobec braku dialogu w ramach Trójstronnej Komisji ds. Transportu Drogowego.
czytana
10730 razy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
2019-03-05
TLP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu dot. brexitu, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur UE bez zawarcia porozumienia, tzw. „no deal”. Nie ułatwi to wykonywania przewozów drogowych do/z Zjednoczonego Królestwa i będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę całej UE.
czytana
1195 razy
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
2019-02-28
Stowarzyszenie Transport i Logistyka Polska na swoim Facebooku odniosło się do materiału opublikowanego przez Rzeczpospolitą odnośnie sojuszu jaki zawiązała Polska wraz z 16 krajami w Radzie UE.
czytana
2188 razy
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
2019-02-25
Poprzez zaniechania i swoisty opór materii my sami, jako państwo, wpychamy pracowników z Ukrainy w szarą i czarną strefę - powiedział Maciej Wroński z TLP podczas VI Forum Współpracy ZUS.
czytana
1690 razy