Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Koniec dyskryminacji sektora transportu drogowego

Utworzona: 2023-12-20


Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) z zadowoleniem przyjęła rewizję przepisów regulujących niewielkie kwoty pomocy, które państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom bez zgody Komisji Europejskiej.

Oprócz tak potrzebnej indeksacji kwoty pomocy de minimis, zmiany usuwają historyczną niesprawiedliwość, znosząc ograniczenia pomocy de minimis dla przewoźników drogowych, dzięki czemu mogą oni wreszcie korzystać z tych samych praw co inne przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej.

W ramach tej nowelizacji Komisja Europejska zwiększyła kwotę pomocy de minimis z 200 000 euro na przedsiębiorstwo w okresie trzech lat do 300 000 euro. Zmiana dotyczy całej gospodarki. Jeśli państwa członkowskie zapewnią środki finansowe, dostęp do nich będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca zajmujący się transportem osób i towarów. Oprócz bardzo potrzebnej indeksacji zmiana kładzie kres dyskryminacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów. Przez ponad 30 lat od powstania systemu de minimis maksymalna wysokość tego rodzaju pomocy, jaką mogła otrzymać firma transportowa była ograniczona do połowy kwoty ustalonej dla innych typów przedsiębiorców. Dodatkowo dotychczasowe zasady wykluczały korzystanie z pomocy de minimis na odnowę floty.

Zgodnie z zaleceniami IRU, nowe zasady umożliwiają przewoźnikom drogowym korzystanie z pomocy de minimis na takich samych zasadach jak inne przedsiębiorstwa, z podwyższonym pułapem do 300 000 euro w okresie trzech lat i bez żadnych ograniczeń do wykorzystania tych środków.

Przewoźnicy mogą teraz korzystać z pomocy państwa w taki sam sposób, jak każde inne przedsiębiorstwo. Dla firmy transportowej oznacza to trzykrotność kwoty, która była dostępna wcześniej. Przeciętny przewoźnik drogowy to małe przedsiębiorstwo z bardzo niskimi marżami. Tymczasem transformacja ekologiczna wymaga dużych inwestycji. Pojazdy bezemisyjne kosztują dwa do trzech razy więcej niż pojazdy z silnikiem Diesla. Chociaż nowelizacja przepisów nie oznacza automatycznego udostępnienia niezbędnych funduszy, tworzy ramy prawne dla państw członkowskich, aby mogły działać bez ograniczeń poniżej nowych progów i otwierać przed branżą nowe możliwości dekarbonizacji powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels