Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zmiany w rozliczaniu kierowców
Utworzona: 2022-11-28

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe stawki należności z tytułu przebywania w podróży służbowej. Niżej przesyłam najważniejsze informacje.

W dniu 25 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzanie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Postanowiono w nim o zwiększeniu wysokości diet i kwot limitów za nocleg w niektórych państwach.

Dieta krajowa

Znowelizowana została wysokość diety za czas krajowej podróży służbowej. Kwota diety zwiększy się z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Wrośnie także ryczałt za nocleg w podróży krajowej, który wynosi 150% diety. Ryczał zwiększy się z 57 zł do 67,50 zł.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Dieta zagraniczna

Znacznie wcześniej, bo już 29 listopada 2022 r. zaczną obowiązywać nowe stawki diet z tytułu przebywania w zagranicznej podróży służbowej oraz limity na nocleg w innych państwach. Zmiany te dotyczą w większości państw europejskich. W związku ze zmianą wysokości limitów zmienią się kwoty zagranicznych ryczałtów noclegowych. Ryczałt noclegowy wynosi 25% limitu.

Nowe stawki diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitów na nocleg od 29 listopada 2022 r.Jeżeli zależy Ci na rzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców, skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta:

Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels