Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Od kiedy nowe kursy reedukacyjne?
Utworzona: 2022-12-02

Akt wykonawczy powinien zostać opublikowany do 6 grudnia.

Jak informuje prawodrogowe.pl 8 marca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - rozwiązania dotyczące posiadaczy tzw. punktów karnych. 28 listopada opublikowana została kolejna jego wersja. Dodajmy - ten akt wykonawczy powinien zostać opublikowany do 6 grudnia. Po zmianach ma to być 21. godzin (godzina zajęć równa 45 minutom) kursu realizowanego w trakcie trzech dni i koszt - 500 pln. A problemem braku funkcjonalności CEPiK.

Kierowca z limitem 24 (młody kierowca - 20) tzw. punktów karnych. Do 17 września br. kierowca, który jeszcze nie zgromadził limitu tzw. punktów karnych mógł zgłosić się na szkolenie, po odbyciu którego ujmowane było mu ich 6. W takim kursie mógł uczestniczyć dwa razy w roku. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy likwidującej możliwość redukcji i przedłużającej okres kasowania punktów z roku na dwa (liczone od dnia zapłaty mandatu). Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym. Przypominał 26 września br. rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie- Kursy reedukacyjne po uzyskaniu 24 punktów karnych? Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Zasady kursu reedukacyjnego. Autorzy zmienionego projektu - sygnowanego datą 8 listopada - zaproponowali: 21 godzin zajęć realizowane w trakcie trzech dni (maksymalnie 7 godzin po 45 minut) dziennie, kursy będą prowadzone w dni niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, całość ma kosztować „pirata drogowego” - 500 pln.

Zakres tematyczny kursu. Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka. Obowiązkowe do realizacji zagadnienia: przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego; zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami; wypadki drogowe – przyczyny skutki, zapobieganie; symulacje sytuacji drogowych; czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Obowiązywanie. Jak poinformował RCL Komisja Prawnicza zakończyła prace, czyli teraz przed nami podpis ministra i publikacja w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie ministra cyfryzacji. Dodajmy - rozporządzenie musi być opublikowane do 5 grudnia, zacznie obowiązywać zgodnie z zapisem, pozostają ważne pytania: Od kiedy zaczną obowiązywać nowe kursy reedukacyjne? Czy CEPiK gotowy? Może to oznaczać, iż mimo obowiązywania nowego rozporządzenia, do czasu do czasu uruchomienia stosownej funkcjonalności CEPiK-u, kierowcy, którzy przekroczą maksymalny limit punktów karnych, w dalszym ciągu kierowani będą na powtórny egzamin na prawo jazdy - jak to dzieje się aktualnie.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels