Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Praca zdalna i badanie trzeźwości - sejm za nowelizacją Kodeksu pracy
Utworzona: 2022-12-04

O tym czy zmiany wejdą zadecyduje teraz Senat, a następnie prezydent. Przypominamy na czym mają one polegać ⬇️

REKLAMA
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczy:

'[...]potrzeby wprowadzenia projektowanych zmian wynikających z konieczności wyjścia naprzeciw uzasadnionym potrzebom pracowników i pracodawców w dwóch istotnych obszarach. Proponowane w niniejszym projekcie ustawy rozwiązania zmierzają w związku z tym do osiągnięcia dwóch celów, to jest do:
    1) umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
    2) wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.'
Po przyjęciu ustawy przez sejm, ustawę rozpatrzy senat, a końcową decyzję podejmie prezydent. Planowane wprowadzenie ustawy miało przypadać na ostatni kwartał bieżącego roku, co obecnie wydaje się wątpliwe.

Rząd reguluje prace zdalną

Pracodawca będzie miał możliwość wykonania testu na obecność alkoholu

Źródło: Sejm RP
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels