Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Prognozy przerażają. Niedobory kierowców podwoją się w ciągu 5 lat
Utworzona: 2023-11-21

Z najnowszego raportu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) wynika, że w 36 badanych krajach nieobsadzonych jest ponad 3 miliony stanowisk pracy dla kierowców ciężarówek, co stanowi 7% wszystkich stanowisk.

Według przewidywań, w nadchodzących latach niedobory będą jednak znacznie większe. W przypadku braku działań mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie kierowców, do 2028 r. w objętych badaniem krajach ponad 7 mln stanowisk kierowców ciężarówek może pozostać nieobsadzonych, w tym 4,9 mln w Chinach (20% wszystkich stanowisk), 745 000 w Europie (17% wszystkich stanowisk) i 200 000 w Turcji (28% wszystkich stanowisk). W większości badanych krajów co najmniej 50% przewoźników ma poważne problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych kierowców. Wiele z ankietowanych firm (4700 firm transportowych w obu Amerykach, Azji i Europie) nie jest w stanie rozszerzyć swojej działalności, przez co tracą obecnych klientów i potencjalne przychody.

Utrzymujące się luki demograficzne

Zawód kierowcy ciężarówki odczuwa skutki postępującego starzenia się społeczeństwa: mniej niż 12% kierowców ciężarówek ma mniej niż 25 lat, a w Europie odsetek ten spadł już nawet do 5%. Jedynie w dwóch krajach objętych badaniem odnotowano znacznie wyższy odsetek kierowców poniżej 25 roku życia, a mianowicie w Chinach (17%) i Uzbekistanie (25%). Odsetek kobiet wśród kierowców ciężarówek również pozostaje niski i wynosi zaledwie 6%, czyli mniej niż średnia w całej branży transportowej. Wśród badanych krajów najwyższy odsetek kobiet-kierowców ciężarówek występuje w Chinach (6%) i Stanach Zjednoczonych (8%).

Ułatwienie dostępu

Kluczowym wyzwaniem stojącym przed branżą jest przerwa pomiędzy momentem ukończenia szkoły a podjęciem pracy w zawodzie. W niektórych krajach minimalny wiek kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym nadal wynosi od 21 do 26 lat. Wysokie koszty szkoleń, licencji i ubezpieczenia również sprawiają, że podjęcie tego zawodu wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi. Na przykład we Francji średni koszt uzyskania prawa jazdy na pojazd ciężarowy i certyfikatu kompetencji zawodowych to 5250 euro, czyli ponad trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kierowcy z krajów trzecich

Obecne niedobory kierowców można częściowo wyjaśnić starzeniem się społeczeństwa – zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie mniej niż 13% pracowników jest w wieku poniżej 25 lat. Oznacza to, że dostępna pula pracowników krajowych może nie wystarczyć do uzupełnienia braków. Należy zatem ułatwić dostęp wykwalifikowanych kierowców z krajów trzecich, aby kraje posiadające nadwyżkę kierowców zawodowych mogły w razie potrzeby pomóc w uzupełnieniu niedoborów.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels