Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ponad 90 kierowców za nic miało polskie zakazy

Utworzona: 2024-05-11


91 ciężarówek, których kierowcy nie przestrzegali ograniczeń w ruchu w długi majowy weekend, zatrzymali inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Trzy czwarte nieuprawnionych przewozów dotyczyło ciężarówek przewoźników zagranicznych.

Z uwagi na ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton, które wynikają z ministerialnego rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu dla niektórych pojazdów, część ciężarówek nie mogła poruszać się po drogach w wyznaczonych godzinach między 30 kwietnia a 3 maja. Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego pokazały jednak, że zakazy ruchu obowiązujące w długi majowy weekend nie przez wszystkich kierowców były respektowane.

Od 30 kwietnia do 3 maja inspektorzy ITD przeprowadzili 1251 kontroli. W 91 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących okresowych ograniczeń w ruchu – pojazdy ciężarowe, które nie były z nich zwolnione, wyjechały na trasę mimo zakazu jazdy. Najwięcej nieuprawnionych przewozów zatrzymali inspektorzy podlaskiej (18), łódzkiej (17) i dolnośląskiej (11) Inspekcji Transportu Drogowego. W każdym przypadku pojazd, który nie miał prawa wykonywać przewozu, został skierowany na parking do czasu ustania obowiązywania zakazu jazdy.

Trzy czwarte wstrzymanych przewozów (67) dotyczyło ciężarówek z zagranicy. Blisko 40 procent z nich należało do przewoźników z Litwy (26). W 7 przypadkach zakaz jazdy zignorowali kierowcy pojazdów z Rumunii, w 4 przypadkach z Ukrainy, Słowacji, Mołdawii i Łotwy, a w 2 przypadkach z Czech, Węgier, Bułgarii, Turcji i Portugalii. Pojedyncze przypadki naruszenia ograniczeń w ruchu dotyczyły przewoźników z Gruzji, Estonii, Macedonii, Kirgistanu, Szwecji, Hiszpanii, Serbii i Niemiec.

Inspektorzy wszczęli 91 postępowań administracyjnych wobec przewoźników i 67 wobec osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach. Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym mandatem karnym ukarano 74 kierowców.

Źródło: GITD
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels