REKLAMA

Wystawianie zaświadczenia o działalności
ID: 263213

Mam 2 kierowców, którym wystawiam zaświadczenia o działalności (tzw. załącznik) co tydzień - ze względu na np. przerwę w weekend 48h (lub urlop itp. ).
Wygląda to tak, że przed rozpoczęciem tygodnia wysyłają mi godzine o której skończyli pracę oraz o której zaczynają w poniedziałek, ja uzupełniam dokument na komputerze, podpisuję i im daję żeby ze sobą wozili.
Zastanawiam się jak to wygląda w większych firmach gdzie kierowców jest więcej? Czy tak samo kierowcy wysyłają komuś te informacje, ktoś to drukuje, podpisuje i im daje do wożenia ze sobą? Nie używa nikt do tego jakichś aplikacji? Osobiście uważam to za uciążliwe. Nie żebym narzekał, ale zastanawiam się co jak kierowców jest więcej i jak to rozwiązują duże firmy.
Zachęcam do podzielenia się wiedzą, pozdrawiam :)

~majk
*.29.12.246.ipv4.supernova.orange.pl

REKLAMA

Posty (30)

~majk
2021-12-07 19:58:20
jak w temacie...
~kiero
2021-12-07 20:16:05
Odwalasz kawał bezsensownej, nikomu niepotrzebnej roboty.
Brawo.
Wystarczy, że kierowcy zrobią prawidłowy wpis manualny.
A wystawiane przez ciebie zaswiadczenia są zbędne.
~Donn Diego
2021-12-07 20:44:17
majk, za granica to zaswiadczenie od wielu lat jest niewazne, tylko wpis manualny.
~majk
2021-12-07 20:44:51
Dzięki za komentarz, jednak nie rozumiem czemu ironizujesz. Jakbym miał wiedzę o tym, że można to zrobić lepiej, to bym tak zrobił. Stąd moje pytanie na forum. Jednak za wiele z twojego komentarza się nie dowiedziałem, prócz tego, że ty wiesz i gardzisz tymi, którzy nie wiedzą.
~majk
2021-12-07 20:46:32
Donn Diego, transport na miejscu, zapomniałem dodać. Kierowcy codziennie w domu. Czy w takim wypadku też jest zaświadczenie nieważne?
~kiero
2021-12-07 21:11:36
Tak, zaświadczenie jest nieważne.
Kierowca ma obowiązek robić wpis manualny.
Za brak takiego wpisu jest mandat.
Zaświadczenie nie zastępuje wpisu manualnego.
~Krzysiek
2021-12-07 21:28:39
Zwana urlopuwka, no z parę lat temu obowiązywała, a ty gdzie w kryminale siedziałeś przez te lata? Wyszedłeś za transport się zabrałeś?
~majk
2021-12-07 21:56:15
Przejąłem biznes po członku rodziny, ze względu na stan zdrowia nie mógł prowadzić go dalej. Nie interesuje się tym tematem więcej niż muszę, bo raz to coś co prowadzę na boku, a dwa to nie będę tego długoterminowo ciągnął, bo mam inny biznes na którym się skupiam. A co Cię to interesuje panie Krzysiek? Książke piszesz?
Mam 2 samochody jedno z tacho a*alogowym, drugie z cyfrowym. Inspekcja niedawno robiła kontrole i nie miała zastrzeżeń do niczego.
Zainteresuje się tematem, także dzięki za informacje.
Ale nad kulturą wypowiedzi Panowie to możecie popracować
~kslncbffiok
2021-12-08 00:18:52
~majk

Jako informacja.

Co najmniej wszystkie swoje czynności (jazda, inna praca, dyspozycja / dyżur, przerwa / odpoczynek), wykonujące nawet podczas pracy w innym charakterze niż praca kierowcy, w okresie bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni), kierowca musi mieć zaznaczonymi w sposób nieprzerwany i może przedstawić przy kontroli za pomocą karty kierowcy (z wpisami manualnymi), wydruków, wykresówek (nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej) i wszelkich innych dokumentów pomocniczych (jak przykład, zaświadczenie o działalności - tak zwana "urlopówka"), usprawiedliwiających przestrzeganie przepisów (Rozp. nr 165/2014/2020 Art. 34 i 36).

Rozp. nr 165/2014/2020.
Art. 34. Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek.
1. Kierowcy STOSUJĄ WYKRESÓWKI lub KARTY kierowcy W każdym DNIU, W KTÓRYM PROWADZĄ POJAZD, począwszy od przejęcia pojazdu. NIE WYJMUJE SIĘ wykresówki ani KARTY KIEROWCY z urządzenia rejestrującego PRZED ZAKOŃCZENIEM DZIENNEGO OKRESU PRACY, chyba że jej WYJĘCIE JEST DOPUSZCZALNE z innych powodów.
3. Jeżeli W WYNIKU ODDALENIA się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii) "inna praca", (iii) "okresy gotowości" oraz (iv) przerwy, ODPOCZYNEK, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie :
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy - wprowadza się na kartę kierowcy PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie NIE NAKŁADAJĄ na kierowców OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA FORMULARZY potwierdzających ich CZYNNOŚCI w trakcie ODDALENIA się od pojazdu.
Art. 36. Zapisy przechowywane przez kierowcę.
2. Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, musi być w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i) swoją kartę kierowcy;
(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni) zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020;
(iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w ppkt (ii), w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w tachograf an alogowy.
3. Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 POPRZEZ an alizę WYKRESÓWEK, WYŚWIETLONYCH, WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH DANYCH zapisanych przez tachograf NA KARCIE kierowcy, LUB w przypadku ich braku, WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH, usprawiedliwiających nieprzestrzeganie przepisów, jak określono między innymi w art. 29 ust. 2 i w art. 37 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (tak zwana "urlopówka") JEST niczym innym jak JEDNYM Z możliwych DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH usprawiedliwiającym przestrzeganie kierowcą przepisów jak i jest jednocześnie FORMULARZEM potwierdzającym CZYNNOŚĆ kierowcy w trakcie ODDALENIA się od pojazdu (Rozp. nr 165/2014/2020 Art. 36 ust. 3).

Istnieje oznaczenie czynności (wpisane ręcznie podczas wpisu manualnego i/lub automatycznie przy omijaniu wpisu manualnego) piktogramem - "?" (nieznana aktywność) obecność którego w pamięci karty kierowcy i tachografu cyfrowego można wytłumaczyć przy kontroli wyjaśnieniem różnymi sposobami, w tym i za pomocą nadania zaświadczenia o działalności, tak zwanej "urlopówki" (jak wariant, inne sposoby - nadanie wykresówek, wydruków, nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej).

Przenosić zaznaczone czynności z wykresówek, wydruków, wszelkich innych dokumentów pomocniczych (jak wariant, zaświadczenie o działalności - tak zwana "urlopówka") na kartę kierowcy nie trzeba. Wystarczy podczas wpisu manualnego skorzystać piktogramem - "?" (nieznana aktywność) i mieć przy sobie na ten okres czasu odpowiednie wykresówki, wydruki i wszelkie inne dokumenty pomocnicze dla możliwości nadania ich przy kontroli.

Jazdę nie da się wpisać piktogramem "jazda" manualnie do tachografu bo ten piktogram ("jazda") rejestruje się w pamięci karty kierowcy i tachografu tylko automatycznie przy ruszeniu pojazdu.
Jazda nieobjęta zakresem Rozp. nr 561/2006/2020 wpisuje się manualnie do tachografu jako inna praca ("młotki"), a przy skorzystaniu zaświadczenia o działalności (tak zwana "urlopówka") pod rubryką - "X" prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR.

Zaświadczenie o działalności (tak zwana "urlopówka") prawie już odeszło od praktycznego stosowania w praktyce.
W zaświadczaniu o działalności, na potrzebne okresy czasu, też można zaznaczyć wszystkie istniejące działalności (czynności) po kolei, dokonując nieprzerwalność (ciągłość) działań, tak samo jak i przy wpisie manualnym w tachografie cyfrowym. Z przyczyny wielkiej ilości czynności zaświadczenie może składać się z kilka listów.

Jak przykład:

ZAŚWIAD CZENIE O DZIAŁALNOŚCI
...
w okresie:
12. 1. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-12-10-2020
13 . 1. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
14 . 1. "X" przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 1. "... " przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 1. "... " miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 1. "... " prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 1. "... " wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 1. "... " pozostawał w gotowości (*)
w okresie:
12. 2. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
13 . 2. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 12:00-19-10-2020
14 . 2. "... " przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 2. "... " przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 2. "... " miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 2. "X" prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 2. "... " wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 2. "... " pozostawał w gotowości (*)
w okresie:
12. 3. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 12:00-19-10-2020
13 . 3. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
14 . 3. "... " przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 3. "... " przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 3. "X" miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 3. "... " prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 3. "... " wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 3. "... " pozostawał w gotowości (*)
w okresie:
12. 4. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
13 . 4. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
14 . 4. "... " przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 4. "... " przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 4. "... " miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 4. "... " prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 4. "X" wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 4. "... " pozostawał w gotowości (*)
w okresie:
12. 5. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
13 . 5. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 18:00-19-10-2020
14 . 5. "... " przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 5. "... " przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 5. "... " miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 5. "... " prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 5. "... " wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 5. "X" pozostawał w gotowości (*)
w okresie:
12. 6. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 18:00-19-10-2020
13 . 6. do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-23-10-2020
14 . 6. "... " przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
15. 6. "X" przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
16. 6. "... " miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. 6. "... " prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR (*)
18. 6. "... " wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. 6. "... " pozostawał w gotowości (*)
i t. d. (w miarę potrzeby)...
20. Miejscowość: "xxxxx" Data: "xx. xx. xxxx"
Podpis przełożonego: "@"
21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionych okresach nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR.
22. Miejscowość: "xxxxx" Data: "xx. xx. xxxx"
Podpis kierowcy: "&"
...
(*) Można wybrać tylko jedną z rubryk.

Właśnie od tego, że to zaznaczenie wszystkiego wymaga czasu (jest nudnym zajęciem), odpowiedzialne za transport w firmach (przełożone), podczas wypisywania zaświadczenia o działalności, wszystkie okresy czasy łączą w jeden i zaznaczają go jako - "X" miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (z tego pochodzi ta, przewodząca niektórych w błąd, nazwa - "urlopówka") i całkiem nie przejmują się tamtym bo "kierowcy" i tak to podpisują, biorąc na siebie część odpowiedzialności i zaniżając sami sobie zarobki i/lub odpoczynki (dzienne / dobowe i/lub tygodniowe).
~kiero
2021-12-08 07:28:49
Szoszon znów obsrał wątek swoimi niuansami
~majk
2021-12-08 12:11:44
~kslncbffiok

Dzię ki, to było pomocne!

~kiero

Założyłem ten wątek, żeby się czegoś dowiedzieć.
Te niuanse, które nazywasz obsrywaniem, były najbardziej pomocne ze wszystkich odpowiedzi tutaj.
Najmniej pomocne były twoje wypociny, które ja bym nazwał obsrywaniem wątku.
Musisz mieć smutne życie, skoro siedzisz i plujesz jadem na osoby w internecie, które chcą się czegoś dowiedzieć lub które chcą udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Życzę ci żebyś odnalazł szczęście w życiu i przestał być takim bucem.

Wątek moim zdaniem wyczerpany, pozdrawiam
~kiero
2021-12-08 12:38:11
Co było pomocne?
Przecież nic nie zrozumiałeś nawet z szoszonskich niuansów.
~kiero
2021-12-08 12:45:23
Tzw urlopowki wypysywalo się w latach 2006 -2015, nie było problemów z nimi w czasie kontroli.
Od 6 lat są zbędne, wystarczy wpis manualny na karcie kierowcy.

Az tu nagle pod koniec 2021 roku szoszon wyskoczył z nowymi instrukcjami w kwestii wystawiania zaświadczeń, a niejaki majk łyka to leszcz
~kiero
2021-12-08 12:53:20
Szoszon teraz czekamy na instruktaż w sprawie wypełniania żółtych tarczek.
Nawijaj
~bvgjdgsfck
2021-12-08 13:10:46
Nic tak nie charakteryzują "człowieka" jak jego cytaty.


Wątek "jak skończyć z dziad transami?"
~kiero
2021-04-06 09:31:53
"Płaca z kilometra to najlepsza forma wynagradzania kierowców... "
2021-04-06 11:15:48
"Moja stawka kilometrowa jest wysoka... Trza się cenić"
2021-04-09 13:48:34
To że mam z kilometra nie oznacza, że muszę wyprzedzać, bo wtedy więcej zarobię.
2021-04-15 19:14:01
"... Kierowcy podobno robią po 20tys w pojedynczej na legalu... "

Wątek "Ostrzegamy przed oszustami"
~kiero
2021-08-15 23:03:35
"Uwaga na kierowców z pakietem świadectw.
Ja pracuje 10 lat w jednej firmie, Jestem lojalnym bardzo dobrze zarabiającym kierowcą. Za sam staż dostaje 5000zł razem mam grubo ponad dychę.
Wkurzają mnie polscy kierowcy. To ciągle jęczy, narzeka, pije, pali i nic nie umie poza tym. Już nie mogę togo słuchać. Łazicie po parkingach i ciągle gadacie to samo. W weekendy to już istna masakra. Tego nie da się słuchać. Każda nachlana mo... a klepie to samo. "

Wątek "Dotkliwsze kary, tachografy - jak zmieni się transport o DMC do 3, 5 tony?"
~kiero
2021 -09-14 19:52:35
"Na hui... kierowcy diety... zarabia godziwe pieniądze... "
2021-09-14 20:04:25
"Zarabiam takie pieniądze, że nie przejmuję się wydatkami na jedzenie czy inne sprawy... od dawna... tego nawet nie liczę. "

Wątek " Protest"
~kiero
20 21-09-02 20:44:56
"kierowcy są niezdolni do żadnego protestu. Dostają sraczki, że mogą spoznic się na awizacje do biedronki"

Wątek "Strajk Generalny Kierowców"
~kiero
2021-09-15 08:14:29
"... Kierowcy to najsłabsza grupa zawodowa"
2021-09-1 5 08:23:52
"... nie wezmą udziału w żadnym strajku... będą... wyśmiewać strajkujących... "
2021-09-15 08:26:20
"Przykro.. . że... takie qurwy"

Wątek "Wysokie zarobki to mit. Kierowcy zawodowi jedną z najniżej opłacanych grup zawodowych"
~kiero

2021-10-23 10:49:19
"Polaczki zyebali totalnie... "

Wątek "Ja Ukrainiec polaku mów mi per Pan"
~kiero
2021-1 1-21 17:52:13
"... firmy wymieniły w 80% polaków na Ukraińców i te 20 % tez trzeba wymienić... "
2021-11-21 17:55:48
"Powiedzci e korą firma zatrudnia jeszcze polskich szoferów? NIKT! Jesteście nic. nie warci... Zniknięcie całkiem. Znaczycie tak mało, że nikt się wami nie przejmuje. A poczekajcie jak Niemcy sprawdzą Ukraińców. Polsk icieć kieroffca wyleci na dobre z kabiny. Jak na was patrzę bierze mnie na mdłości. Na szczęście już was prawie nie ma dziady szofery !"
2021-11-21 20:14:00
"Polki pracodawca ma solidnych pracowników z Ukrainy. Niemiec ma... parobków z Polski, dlatego tak marnie im płaci. "
~hdgsrcbkfo
2021-12-08 13:18:15
Jako informacja.

Wątek " Przerwa po 6 godzinach pracy"
~kaziu
2021 -05-02 09:16:54
"Cześć a powie mi ktoś czy moje gapiostwo moze sie skonczyc mandatem
zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min
pozniej mialem
2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy
i zakończyłem o 7; 11 rano"
~kiero
2021 -05-02 09:22:37
"Masz w porządku wszystko. "
2021-05-02 09:23:32
"O ile możesz jeszcze mieć 9 czyli skrócony odpoczynek dzienny. "

Wyjaśnienie (dla tych które nie zrozumiały o co chodzi).
"... zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min... "
Tu jest OK.
"... 2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy... "
Tu jest ŹLE (przekroczenie dozwolonych maksymalnych 6 godzin pracy ("jazda"+"młotki") bez przerwy na odpoczynek (Uoczpk Art. 13), czyli w sumie tu jest 6 godzin i 27 minut pracy - za to jest mandat).
Od "... zacząłem prace o 18:00... " do "... zakończyłem o 7:11 rano" (w okresie czasu 13 godzin i 11 minut) jest 10 godzin i 1 minuta pracy ("jazda"+"młotki") - tu też jest ŹLE (maksymalny czas pracy w porze nocnej - 10 godzin w dobie; Uoczpk Art. 21).


Wątek "Dwuosobowa"
~Janus z
2021-06-26 17:51:49
"Jeżeli zaczynam pracę w dwuosobowej i po 6 godz przesiadam się do innego kierowcy, mam dalej dwuosobowa, czy już nie? Ten, do którego się dosiadłem, pracował już 4h"
~kiero
2021- 06-26 20:34:05
"Nie, pracujecie każdy już jako pojedyncza. Czyli po 13/15 godzinach pracy jednego z kierowców auto na parking i odbiór odpoczynku. "

Wyjaśnienie.
Są niuanse.
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, też pracował 4h w załodze to dalej macie załogę (od początku w tym pojeździe była stworzona załoga i nadal trwa), licząc czas (21h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).
Czyli w przypadku gdy, pracę w załodze rozpoczyna pierwszy i drugi kierowca i, powiedzmy (jak wariant), po 4 godzinach pierwszy kierowca opuszcza auto a na jego miejsce wchodzi kierowca nr. 3 i kontynuuje dalej pracę z drugim kierowcą to maksymalny czas w którym ta załoga musi rozpocząć okres odpoczynku mija po upływie 21 godzin od rozpoczęcia pracy w pierwszej załodze kierowców (w twoim przypadku, od rozpoczęcia pracy twojej pierwszej załogi - masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, pracował 4h w pojedynczej to dalej, chociaż faktycznie ty nadal pracujesz w załodze a on tylko dopiero od teraz w załodze, już was obowiązuje 13/15h zmiana pracownicza (od początku w tym pojeździe nie była stworzona załoga), licząc czas (13/15h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).

REKOMENDUJĘ zapoznać się (różne przykłady z rysunkami pracy kierowców w załodze).
s://blog. etransport. pl/transe*spert/publ ikacja, 227, cala_prawda_o_zalodz e_czyli_jak_prawidlo wo_policzyc_czas_pra cy. html
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, zamienić * na x, usunąć w nim wszystkie odstępy)
Na ten link powołuje się wiadomość : "Cała prawda o załodze, czyli jak prawidłowo policzyć czas pracy?" Utworzona : 2012-12-27 Źródło : etransport. pl
Też REKOMENDUJĘ zapoznać się (wyjaśnienie Rozp. (WE) nr 561/2006 ułatwiające zharmonizowane egzekwowanie przepisów podczas kontroli drogowych; strona 49-50 "... Przykłady dotyczące załogi kilkuosobowej... ", są rysunki).
s://ec. europa. eu/transport/sites/d efault/files/modes/r oad/social_provision s/doc/trace_explanat ory_text_pl. pdf
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, usunąć w nim wszystkie odstępy)


Wątek "Godziny nocne czy są już mandaty od itd na kraju, "
~kiero
2021-08-2 6 08:33:30
"Art. 21 ustawy o czasie pracy kierowcy.
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin pomiędzy dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku. "

Wyjaśnienie.
Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 21.
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej DOBIE.
Art. 8.
1... . przez DOBĘ należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.


Wątek "Niemal 122 tysiące euro tytułem kaucji zabezpieczających - kolejna akcja BAG"
~kiero
2021-0 9-17 16:33:34
"... wszyscy którzy w ubiegłym tygodniu mają prawidłowo odebrany odpoczynek regularny, to nie mogą być być ukarani w tym tygodniu za odpoczynek w kabinie dłuższy niż 45 godzin. "

Wyjaśnienie.
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 8.
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

Maksymalny dzienny okres odpoczynku - 23:59h
Maksymalna rekompensata za skrócenie tygodniowego odpoczynku - 21h
Razem - 44:59h
Czyli jakikolwiek dowolny odpoczynek ponad 45 godzin automatycznie jest co najmniej tygodniowym okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku bo a priori innym być nie może.

Mandaty za 45 godzin odpoczynku w pojeździe :
Niemcy
Mandat 500 EUR dla kierowcy i 1500 EUR dla przewoźnika (60 EUR za każdą godzinę dla kierowcy i 180 EUR dla przewoźnika)
Francja
Mandat średnio 2300 EUR dla przewoźnika (maksymalna kara to 30 000 EUR, rok pozbawienia wolności)
Belgia
Mandat do 1800 EUR (przy postępowanio sądowym do 60 000 EUR)
Niderlandy
Mandat do 1500 EUR
Wielka Brytania
Mandat 300 GBP
Hiszpania
Mand at 2000 EUR
Włochy
Mandat do 1700 EUR oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.
Źródło: h t t p s://blogtransportowy . pl/tag/odpoczynek-ty godniowy/ (żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)

REKOMENDUJĘ, jak przykład, popatrzeć ten film (mandat za 45 godzin odpoczynku w kabinie pojazdu w Nienczech).
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=SAYyd14H DrI
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)


Wątek "Zjazd z ronda i przepisy wg Pani w BMW"
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=R32g_ViD PAE
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)
~kiero
2021-0 9-21 21:13:22
Sprawa jest prosta.
Wjeżdżający na rondo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi BMW, który poruszał się po rondzie.
2021-09-23 20:38:49
"... Cwaniaczek nie ustąpił i wyebal się na prawy pas blokując BMW możliwość bezpiecznego zjazdu z ronda"

Wyjaśnieni e.
20 21-09-24 16:59:46
"... Spojrzyj na początku tego filmu, jakie auto stoi na lewym pasie obok "filmowca".
To moim skromnym okiem pani w "bawarce".
A jeśli to ona, zmienia to całkowicie ocenę sytuacji.
Ona nie była w ruchu po skrzyżowaniu.
Wystartowała jak rakieta z lewego i wcięła się przed nos "filmowcowi"... "
~//~
2021-09-2 4 18:28:14
"Nawet czerwona strzałka (dla wątpliwych) w nagrywaniu z lewej strony wskazuje że to jest te same BMW... "


Wątek "Jak jest płacona dniówka na busach?"
~kiero
20 21-09-29 07:23:33
"A kilka lat temu zez bredził, ze czas jazdy w jednej dobie to 10 godzin i tylko 2 razy w, tygodniu"

Wyjaśni enie.
Przykład - "... Powedzmy ruszyles o 00. 00 godzinie. Marz w ciongu 11 godzin powedzmy 9 godzin jazdy. Po pauzie 9 godzin chcerz zaczonc prace o 20. 00 godzinie. Od 20. 00 do 24. 00 godziny morzesz jechac tylko 1 godzine, rzeby nie przekroczyc 10 godzin jazdy w jednej dobie co dozwolone tylko dwa razy w tygodniu... ", wzięty z wątku "Pauza 9 godzin a praca 13godzin" (PavelSPM 201 8-08-23 08:28:08) jako odpowiedź na pytanie ~Slaws72 "Czy po 11godzinach pracy mogę skrócić pauza do 9 czy muszę robić 11"

Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 6.
1. "Czasem pracy kierowcy jest... w szczególności:
1) prowadzenie pojazdu (czyli jazda) ;... "
Art. 2.
6a) pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy;
Art. 21.
W przypadku gdy praca (przypomnę, jazda - to jest praca) jest wykonywana w porze nocnej (przypomnę z przykładu, "... ruszyles o 00. 00 godzinie. Marz w ciongu 11 godzin powedzmy 9 godzin jazdy... "), czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej DOBIE.
Art. 8.
1 "... przez DOBĘ należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. "

Rozporzą dzenie (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 6.
1. "... dzienny czas prowadzenia pojazdu (czyli jazda) może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu. "
Art. 4.
k) "dzienny czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;
i) "tydzień" oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek do godz. 24. 00 w niedzielę;
~Www
2021-12-08 16:27:12
Szoszon napisz chociaż raz swoimi słowami na temat wątku i już nigdy nie nazwę cię szoszonem. Wklejasz huk wie co i jak leci matole
~Krzysiek,
2021-12-08 16:32:57
Szoszon słyszałem z dobrego źródla że kgb Białoruskie cię szuka, gdzie się ukrywasz zuchu?
~hdgtvkdhgjlmh
2021-12-08 20:33:36
Jak to jest śmieszne gdy ktoś z skrzywdzonych szowinistów / nacjonalistów / faszystów / ksenofobów i t. d. próbuje kogoś wyzywać szoszonem wtenczas gdy sam szoszoka, przeprzeka i cocoka.
Jak widać, wyzywanie, jak i łotrowska i podła treść, to jest "wizytówka" niby to "panów szlachciców" (nie mylić z prawdziwymi). Głęboko u nich siedzi szowinizm, nacjonalizm, faszyzm, ksenofobia i t. d. i przy okazji wylewa się aż przez kraj. Jak szybko oni zapomniały jak przy hitlerowcach sami lub ich przodkowie nosili żółte kręgi na odzieży (tak samo jak Żydzi żółte gwiazdy) i byli traktowani nie lepiej niż Żydzi i Cygani.
Historia tak niczemu niektórych i nie nauczyła jak i nie uczy.
Nic dziwnego że Polacy żyjące poza Polską rzadko przyznają się (nawet rodakom) że mają polską narodowość.
~bshdygdgsy
2021-12-08 20:47:08
Zamiana nicków, jak i zamiana lub chowanie adresu IP, głupoty, chamstwa i podłej / łotrowskiej treści nie chowa.
Natręctwo, obsesja, maniakalność i t. d. - oznaki obecności psychicznej choroby.

Zmień płytę, stale szosokający i coś pytający, proszący i błagający, bo tylko ośmieszasz się.
Ta, i naucz się pytać / prosić / błagać grzecznie to może w końcu ktoś ci kiedyś na coś odpowie i coś da.

Wątek "Kierowcy 'małych autek' nie myślą"
~Www
2021-0 6-12 10:38:39
"Ty swolocz... znalazł już raboti bo jak nie to mam pracę dla ciebie"
Wątek "Dlaczego rozłąkowe w transporcie jest takie ważne?"
~Www
2021- 06-12 13:12:57
"Te szoszon... , masz już pracu w PL"
Wątek "Problem z podwójną obsadą. "
~Www
2021-09-03 11:04:38
"Szoszon znalazł Ty już pracu w polsce czy dalej marzysz"
2021-09-03 17:34:47
"Szoszon.. . znalazł ty pracu w polsce"
2021-09-04 10:27:15
"... musisz obniżyć wymagania"
Wątek "Zarobki rosną 400 zł za dzien to już norma"
~Www
2021-0 9-04 20:01:47
"Szoszon I co z tą pracą w polsce"
Wątek "PORÓWNANIE zarobków. Uczciwe!"
~Www
202 1-09-11 06:57:27
"... szoszon... nie znalazłeś pracy... "
Wątek "Polska i Litwa jednym głosem w sprawie rewizji przepisów Pakietu Mobilności"
~Www
2 021-09-21 12:52:48
"Szoszon.. . dalej bez pracy jestes"
~Ordynator oddziału et.
2021-12-08 20:50:27
Ale kołchoźnik dopiertolił po całości.
~lnddgvjviv
2021-12-08 20:59:41
Nie obrażaj żonę i szwagra z wszystkimi ich krewnymi, które mieszkają w Białorusi, "szlachetnego pana" Łysego bo zaraz odezwie się, zdenerwuje się i nie daj Bóg jeszcze dostanie zawal serca. Jak wtedy Polska będzie bez "prawdziwego" syna ziemi polskiej...

Wątek "Ile kierowca powinien zarabiać?"
~Łysy ("specjalista" od lokówki, dychlofosu i zachowania "szlachetnego pana")
2020-07-23 20:55:00
"... Szwagier pod Mińskiem... ma... plantacje borówki amerykańskiej... "
2020-07-24 23:05:44
"... po takich... dziadkowie mojej żony na koń wsiadali. Pod Kobryniem dzięki dziadkom ze sześćdziesiąt rodzin kmieci... żyło... "
2020-07-25 21:59:15
"... moja żona... Jest z "tych Pieńkowskich " spod Kobrynia... "
2020-07-25 21: 57: 05
"Mądrzejsi Polacy... uciekli (z Białorusi)... Kto został? Czworakowa hołota... "

Lepiej powiedz jak Polacy okazały się i pozostały "pod ruskimi" w Białorusi? Jak "bawienie" rządu polskiego w politykę doprowadziło do rozdziału kraju, jak rząd polski w banicji (w Anglii) walczył za polskie ziemie i swoich ludzi, jak 75-tysięcznej "armii Andersa", nabranej w 1941r. z Polaków znajdujących się w związku radzieckim (w tym uciekinierzy-uchodźc y, internowani Wojska Polskiego i amnestiowane więźniowie), zabronił wyzwalać Polskę na wschodnim froncie (armia rządem polskim była wysłana w 1942r. na więcej niż rok do Iranu "opalać się" a potem w 1944r. do Włoch na zagładę - Monte Cassino), jak po wojnie "pomagał" rodakom (ludziom polskiej narodowości) przeprowadzić się na "odnowione" (podarowane Stalinem) polskie ziemie że aż tak wiele pozostało "pod ruskimi" i t. d?
To znam nie z pogłosek a z własnej rodzinnej tragedii.
No dawaj, nie wstydź się, przecież tak lubisz wspominać o Polakach z tak zwanych "wschodnich kresów" które niby to są "kołchoźnikami".

Pryzpomnę, jak zapomniałeś lub nie wiesz, te tak zwane "kolchozniki" (Słowianie i inne narody z wschodu) nie raz w historii dawali odpór niby to "szlachetnym" agresorom - kolonizatorom z zachodu (jak przykład, napoleonowców, w tym 120 tysięcy polskiej narodowości, gnały aż do Paryża, hitlerowców, w tym pól miliona polskiej narodowości, do Berlina). Popamiętaj, jeśli trzeba będzie, to oni bez wahania jeszcze raz to powtórzą.
Co do konkretnie "kołchoźników" Białorusi to ten wielonarodowy naród (w tym i polskiej narodowosci) jeden z dwóch (drugi to były jugosłowiański) który faktycznie sam wyzwolił od hitlerowców swój kraj przed przyjściem armii czerwiennej.
O awanturniczej próbie samodzielnego wyzwolenia chociażby Warszawy (1 sierpnia - 3 października 1944) "panami szlachcicami" rusofobami pod przywództwem Tadeusza Bór-Komorowskiego (nie powiadomienie o czasie i planach powstania nawet częściom polskich pospolitaków lojalnych związkowi radzieckiemu oraz Anglii - Churchilla i Rosji - Stalina, proszenie i błaganie podczas powstania o pomocy Churchilla i Stalina, haniebna kapitulacja przed hitlerowcami po powstaniu z wnioskiem o przyznaniu statusu branców wojskowych tylko dla żołnierzów armii krajowej i t. d. ) nawet i nie wspominam.
Gdyby nie te "kolchozniki" to przy hitlerowcach polski naród (jako też słowiański) ukończył by pod postacią skóry na garbarskich fotelach lub popiołu jako nawóz albo w lepszym wypadku pachołkami - niewolnikami (odtajniające niemieckie i inne archiwa jednoznacznie o tym mówią - plan "Ost"). Wbij to sobie do pustej główy i przekaż innym.
Tak że nie ci (skrzywdzony pański / unijny pachołek szowinista), kraj którego teraz znany jako walczący metodami gestapo z martwymi, pomnikami, historią jak i z zaproszonymi Unią Europejską migrantami / uciekinierami, z zarozumiałością wspominać o "kołchoźnikach". Tym zachowaniem tylko hańbisz siebie i cały naród swojej narodowości.
~Ordynator oddziału et.
2021-12-08 21:06:14
Ale dojepał kołchoz.
~Www
2021-12-09 05:44:59
Szoszon poczytaj polskie książki na temat histori co opisujesz a nie tylko sowieckie a później zabieraj głos kolchozniku
~Www
2021-12-09 05:48:12
Szoszon napisz wreszcie krótką odpowiedź na temat tego postu ale swoimi słowami a nie wklejasz wszystko jak leci
~Walter Loan investments
2021-12-10 11:19:49
Witam, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pożyczki, skontaktuj się ze mną na e-mail
Walterloanin vestments@gmail. com
~kiero
2021-12-10 13:46:57
Podstawa prawna
art34 ust. 3 rozp UE 165 2014 w zw. z art. 34 ust. 5 lit b ppkt. iv rozp1652014 UE w brzmieniu nadanym art2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20201054 z dnia 15 lipca 2020 r.


a
jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf a*alogowy wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub

b
jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.

Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.
~kiero
2021-12-10 13:47:50
Tyle aktualne przepisy w tej kwestii.
Kluczowy do zrozumienia ostatni akapit.
~Gordon Rees
2021-12-20 22:51:44
I am so happy and filled with JOY. I am Gordon Rees by name and I work as a taxi driver. I love playing lottery but I have not won any huge sum except for a few Pounds. I decided to search online for help on how I can win very big because I have been playing lottery for the past 10 years. Then, I saw a post about Dr Amber who specializes in lottery spells. I contacted him and he told me everything about how to get the spell done for me and I agreed. He prepared a lottery spell for me and within 3 days, he gave me the numbers to play the lottery of which I did and after 2 days, I was told that I have won the sum of 1 million Pounds on the lottery game I played. I was surprised about it and I had to make sure I verified everything before believing that I was the winner of 1 million Pounds and ever since then, my life has changed and I am so happy living my dream life. If you need help to win your lottery game, WhatsApp Dr Amber on: +1 (406) 646-2222 or email: amberlottotemple@yah oo. com
~Lutek
2021-12-20 23:14:58
Kolego Pavel mógłbyś zrobić coś dla ludzkości? Nie odwdzięczę się bo niemam jak podziękuję na forum i dobre słowo o Tobie powiem wiec proziba ( NAMIERZ Benkarta Ccc!!!
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 54.225.48.56

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels