Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Odzyskiwanie sadzy ważne dla środowiska
Utworzona: 2021-11-19

Podczas konferencji Smithers Recovered Carbon Black, która odbędzie się w Amsterdamie 22 listopada, firmy Michelin i Bridgestone przedstawią wspólne stanowisko w sprawie korzyści środowiskowych płynących ze zwiększenia wykorzystania odzyskanej sadzy przez przemysł oponiarski.

Podczas konferencji w Amsterdamie obie firmy przedstawią plan działania mający na celu promowanie i zwiększenie wykorzystania odzyskanej sadzy w nowych oponach i innych produktach gumowych. Do osiągnięcia tego celu potrzebna będzie współpraca z interesariuszami z branży oponiarskiej. W związku z tym Michelin i Bridgestone dążą do nawiązania współpracy z różnymi podmiotami, w tym innymi producentami opon, dostawcami sadzy, partnerami zajmującymi się pirolizą i nowo powstającymi firmami technologicznymi, aby przyspieszyć pożądane działania i zwiększyć podaż odzyskiwanej sadzy.

Zwiększenie wykorzystania odzyskanej sadzy w oponach ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji Bridgestone dotyczącej zrównoważonej mobilności. Wspólnie z firmą Michelin i innymi partnerami możemy nadać tempo tej ważnej inicjatywie i zwiększyć nasze wysiłki zmierzające do redukcji emisji CO2 i rozwoju produkcji z materiałów w pełni odnawialnych i zrównoważonych
– powiedział Jakob Ronsholt, wiceprezes ds. strategii i transformacji Bridgestone w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki.
Szacuje się, że każdego roku około miliarda opon na całym świecie osiąga kres swojej użyteczności. Wiele z wyzwań technicznych związanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i odzysku z opon wycofanych z eksploatacji zostało dobrze opracowanych, ale nadal istnieją inne bariery utrudniające osiągnięcie obiegu materiałów na skalę niezbędną do stworzenia bardziej zrównoważonego ekosystemu mobilności. Obecnie mniej niż 1% sadzy wykorzystywanej na całym świecie w produkcji nowych opon pochodzi z recyklingu zużytych produktów. Wynika to m.in. ze słabej sieci odzysku i ponownego wykorzystania sadzy.

Recykling sadzy daje możliwość zmniejszenia zależności przemysłu oponiarskiego od petrochemikaliów poprzez zastąpienie części tradycyjnej sadzy zrównoważoną i bardziej ekologiczną alternatywą. Dodatkowo, zastosowanie odzyskanej sadzy w nowych oponach zmniejsza emisję CO2 nawet o 85% w porównaniu z materiałami pierwotnymi.

Od lat toczą się dyskusje na temat różnych ograniczeń i przeszkód, które uniemożliwiają branży oponiarskiej wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu lub odzysku w znaczącej skali. Uznaliśmy, że nadszedł czas, aby przestać dyskutować i aktywnie przyczynić się do znalezienia rozwiązań, które pozwolą branży stać się bardziej zrównoważoną poprzez zwiększenie jej zdolności do zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu lub odzysku z opon wycofanych z eksploatacji. Cieszę się, że znaleźliśmy w Bridgestone partnera, który podziela naszą wizję i razem zapraszamy interesariuszy w całym łańcuchu produkcyjnym opon i wyrobów z gumy do udziału w dążeniu do obiegowego wykorzystywania materiałów
– stwierdził Sander Vermeulen, wiceprezes ds. recyklingu produktów gumowych wycofanych z eksploatacji w Michelin.
W ramach wspólnej inicjatywy Bridgestone i Michelin opracują dokument, który nakreśli rolę branży oponiarskiej w osiągnięciu gospodarki zamkniętej. W 2022 roku firmy opublikują białą księgę, w której przedstawią wymagania techniczne, charakterystykę i proponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie udziału odzyskanej sadzy w nowych oponach.

Źródło: Bridgestone
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels