Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

S2 w Warszawie bez ograniczeń tonażowych
Utworzona: 2022-07-22

Na okres dwóch miesięcy, od 1 sierpnia do 30 września br., przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton.

Ustalenia dotyczą odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. W tym okresie wszystkie pojazdy ciężarowe będą mogły przejechać przez całą S2 w Warszawie. Obserwacja a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

Obecnie w szczytach: porannym (7.00 - 10.00) oraz popołudniowym (16.00 - 20.00) obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu przeprowadzone zostaną pomiary natężenia ruchu i ocenione warunki bezpieczeństwa.

Wprowadzone zmiany oznakowania będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels