Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zawieszenie broni
Utworzona: 2022-08-17

Przedstawiciele egzaminatorów kierowców i kandydatów na kierowców dokonują podsumowania protestu branży.

REKLAMA

Istota sporu

Protestujący egzaminatorzy jasno przypomnieli co jest istotą sporu, a mianowicie:
🔹zmiana systemu egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców, w tym przede wszystkim zmianę systemu oceny zdolności kandydata do samodzielnego prowadzenia pojazdów;
🔹zmiana systemu wynagradzania egzaminatorów kierowców i kandydatów na kierowców;
🔹uzyskanie statusu pełnej niezależności, niezawisłości i obiektywności egzaminatora w zakresie oceny;
🔹zmiana systemu komunikacji i relacji pomiędzy środowiskami związanymi z systemem egzaminowania a Ministerstwem Infrastruktury.

Dodatkowo w związku ze zmiennym stanowiskiem Wiceministra R. Webera egzaminatorzy domagają się rozmów przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury tylko z przedstawicielami protestujących egzaminatorów, ewentualnie dołączenia w skład zespołu roboczego akceptowanego przez obie strony niezależnego i obiektywnego arbitra/mediatora. Należy tutaj nadmienić, że sprawy zmiany systemu egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców, sprawy zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów jak również zmiana systemu komunikacji i relacji pomiędzy środowiskami związanymi z systemem egzaminowania a Ministerstwem Infrastruktury dotyczą tylko i wyłącznie egzaminatorów i w obszarach merytorycznie tylko środowisko egzaminatorów ma kompetencje do rozwiązania problemów.

Egzaminatorzy nie odpowiadają za sytuację finansową WORD i nawet nie chcą wchodzić w kompetencje dyrektorów. W tych kwestiach Ministerstwo Infrastruktury może prowadzić rozmowy z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, które są odpowiedzialne za realizację zadania z zakresu administracji rządowej w WORD-ach.

Zawieszenie broni

Z uwagi na ostatnie pisemne wystąpienia sygnowane przez Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego R. Rychter protest został zawieszony, ale to nie koniec tego protestu. To raczej „zawieszenie broni”, aby spojrzeć na problemy z szerszej perspektywy, dać sposobność stronom na wyciągnięcie wniosków i trochę oddechu kandydatom, aby Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminie, mogli tego dokonać w najbliższym czasie. Minister Infrastruktury postępując w taki sposób niepotrzebnie tylko nasila skalę protestu i jeszcze bardziej eskaluje wewnętrzne nastroje w środowisku egzaminatorów. Ze swojej strony nie chcemy utrudniać społeczeństwu możliwości przystępowania do egzaminu. Jednak taka postawa Ministerstwa Infrastruktury nie pozostawia nam innej możliwości, gdyż wszelkie metody demokratycznego dialogu niestety zostały już dawno wyczerpane. W tym miejscu po raz kolejny trzeba nadmienić, iż stawki wynagrodzenia nie były zmieniane od prawie już 15 lat, a archaiczny system oceny kwalifikacji osób egzaminowanych obowiązuje od ponad 30 lat!!!

Chcemy rozwiązań na miarę XXI wieku opartych na zdrowych, przejrzystych i sprawdzonych europejskich zasadach. Jesteśmy przekonani, że nasz kraj oraz wszyscy jego uczestnicy ruchu drogowego zasługują na nowoczesny, oszczędny, dostosowany do naszych realiów i w dużej mierze innowacyjny system, oparty na zasadach zaufania, zrozumienia i wsparcia społecznego. Tylko w taki sposób będziemy mieli realny wpływ na jakość bezpieczeństwa ruchu drogowego i eliminowanie hipokryzji. - Przedstawiciele protestujących egzaminatorów
Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels