Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku

Utworzona: 2022-08-30


10 sierpnia 2022 roku Minister Infrastruktury (dość nieoczekiwanie) obwieszczeniem zawartym w Dzienniku Urzędowym nr 789 wprowadził okresowe wyjątki w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Jak wynika z treści tego obwieszczenia, od dnia 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. na terytorium Polski zastosowanie znajdują tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

Odstępstwa te mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium RP (zatem odstępstwa nie mają zastosowania do przewozów pasażerskich).

Wprowadzone przepisy przewidują odstępstwa w następującym zakresie:
1. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;
2. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;
3. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin;
4. wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny;
5. możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Kierowcy zobowiązani są do dokonywania odręcznego wpisu na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z powyższych odstępstw.

Niestety na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury konieczność wprowadzenia powyższych odstępstw uzasadniono lakonicznie: decyzja o odstępstwach związana jest rzekomo z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie, a także w związku z sankcjami UE wobec Rosji i Białorusi i koniecznością zachowania płynności dostaw towarów.

Nieprzemyślana (w mojej ocenie) decyzja Ministerstwa może mieć fatalny wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Jest kwestią oczywistą, iż kilkugodzinna podróż w upale (nawet w pojeździe wyposażonym w klimatyzację) jest czynnością nad wyraz wyczerpującą fizycznie. W takich warunkach pogodowych umożliwienie wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu, a co gorsza, spędzania odpoczynku tygodniowego (regularnego) w kabinie pojazdu jest przejawem ewidentnego lekceważenia przez Ministerstwo bezpieczeństwa kierowcy oraz innych użytkowników dróg. Niestety w tym przypadku zdrowy rozsądek przegrał z ekonomią.

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels