Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Więzienie za kombinacje tachografem

Utworzona: 2022-11-30


Pomimo ciągłego udoskonalania przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa rejestracji czasu jazdy i odpoczynków przy użyciu tachografów, nadal pokusa naruszania przepisów jest duża i bardzo często słyszy się o kolejnych kierowcach fałszujących zapis aktywności, zwykle złapanych „na gorącym uczynku”.

Dzieje się to zazwyczaj wówczas, gdy przewoźnicy są obarczani przez zleceniodawców wysokimi karami za spóźnienia na załadunek / rozładunek, bądź gdy kierowcy mają ściśle uzależnione wynagrodzenie od ilości przejechanych kilometrów bądź przewiezionego ładunku.

Wieloletnie próby ograniczenia tego procederu przez poszczególne Państwa Członkowskie doprowadziły co prawda do spadku ilości wykrywanych naruszeń w zakresie manipulacji w zapisie tachografu, ale związane jest to nie tylko z mniejszą ilością prób fałszowania zapisu, ale również z bardziej wyrafinowanymi i skomplikowanymi systemami oszustw.

Z uwagi na nieosiągnięcie przewidywanej skuteczności niezwykle wysokich kar za tego typu naruszenia (w niektórych krajach powyżej 30 tys. Euro), zagrożenie cofnięciem licencji bądź ryzyko zatrzymania kierowcy prawa jazdy, niektóre państwa Europy postanowiły iść szczebel wyżej w walce z kierowcami manipulującymi w zapisie tachografu.

Mianowicie w listopadzie 2022 sąd Bradford Crown Court w Wielkiej Brytanii na podstawie ustaleń z policyjnej kontroli drogowej z 6 maja 2021 roku ustalił, że firma transportowa B*** przyznała się do pięciu zarzutów świadomego manipulowania zapisem tachografu.

Kierowca w konsekwencji postępowania sądowego został skazany na sześć miesięcy więzienia. Po odbyciu kary DVSA (organ ds. kierowców i pojazdów - Driver and Vehicle Standards Agency, ) zadecyduje dodatkowo o okresowym zawieszeniu lub całkowitym cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.
W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż kierowca między 1 lutego a 10 marca 2021 roku używał dwóch oddzielnych kart kierowcy do tachografu cyfrowego, albo jechał bez karty w celu obejścia przepisów dotyczących prowadzenia pojazdu. Początkowo kierowca zaprzeczył, że ma dwie karty i powiedział, że zgubił jedną i otrzymał wtórnik. Następnie zeznał, że jedna z jego kart była wadliwa. Kierowca przekonywał, że starał się przestrzegać normy czasu prowadzenia, jednak przekraczał normę wówczas, gdy miał problem ze znalezieniem miejsca do zaparkowania.

Policja w postępowaniu uwzględniła dane zarejestrowane w automatycznym systemie rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kierowca w końcu przyznał się, że miał jednocześnie dwie karty że używał ich obu w tych samych dniach. Sąd zasądził karę bezwzględnego pozbawienia wolności na 6 miesięcy uznając, że naruszone przez kierowcę przepisy zostały wprowadzone w celu ochrony użytkowników dróg, pieszych i samych kierowców przed zmęczeniem za kierownicą. W ocenie sądu przestępstwa były na tyle poważne, że wyłącznie bezwzględna kara więzienia będzie miała charakter odstraszający dla innych kierowców, chcących manipulować przy zapisie tachografu.Źródło: CSK
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels