Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Włosi są zdeterminowani
Utworzona: 2022-12-01

Tamtejsze stowarzyszenia transportowe zwróciły się do ministra transportu Matteo Salviniego o wszczęcie formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

REKLAMA
ANITA, CNA FITA, Confartigianato Trasporti, Conftrasporto i Uniontrasporti, spółki należące do włoskiej Izby Handlowej zajmującej się kwestiami transportowymi, wspólnie zwróciły się do Ministra Infrastruktury i Transportu o potępienie ciągłych i systematycznych naruszeń prawa europejskiego na Brenner przez Austrię.

Ostatnio informowaliśmy, że stowarzyszenia podważają sens ograniczeń na przełęczy Brenner, gdyż problem miały rozwiązać silniki nowej generacji. Włoskie stowarzyszenia wniosły oficjalne odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Komisji Europejskiej, w sprawie jednostronnych ograniczeń pojazdów ciężkich nałożonych przez Tyrol oficjalnie ze względów środowiskowych - więcej informacji.

Teraz firmy należące do Włoskiej Izby Handlowej zajmującej się transportem, wspólnie przesłały ministrowi Salviniemu dokument, który zbiera on stanowiska i wnioski stowarzyszeń. Fakt, że stowarzyszenia przewoźników drogowych zwracają się do ministra razem w spójny sposób, podkreśla silne zainteresowanie tą kwestią. Wszyscy uważają, że należy rozwiązać kwestie austriackich ograniczeń, aby zagwarantować firmom i indywidualnym kierowcom pracę w kontekście pełnego poszanowania ich praw, jak również swobodnej konkurencji i przemieszczania się.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels