Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pooling palet oszczędza koszty
Utworzona: 2022-12-01

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmy CHEP Polska i Animex Foods, pooling (wynajem) palet okazuje się korzystniejszą opcją niż korzystanie z nośników jednorazowych. Przede wszystkim z uwagi na oszczędności kosztów i czasu pracy.

REKLAMA
Pooling palet jest usługą wynajmu, w której wszyscy korzystający uczestniczą w jednym łańcuchu dostaw, posługując się tymi samymi nośnikami. Pooler, czyli w tym przypadku firma CHEP, udostępnia, odbiera i naprawia palety, co powoduje, że klienci nie muszą martwić się ich przechowywaniem, serwisowaniem oraz innymi procesami związanymi z gospodarką nośnikami.

Badanie porzeprowadziły firmy CHEP (specjalista od palet i pojemników transportowych) i
Animex Foods (potentat branży mięsnej). Jego celem było porównanie niebieskich palet CHEP z ich klasycznymi odpowiednikami pod kątem m.in. czasu pracy (roboczogodziny) i wydatków (koszty zakupu lub najmu). Analizie poddano 116 tysięcy nośników, które były użytkowane przez 6 miesięcy w 2020 roku. Metodologię i poprawność badania sprawdzili eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu. Jak zapewnił rektor WSL, dr inż. Adam Koliński, przyjęte w analizie kryteria są rzetelne i miarodajne, co oznacza, że jej wyniki adekwatnie opisują rzeczywistość

Z analizy porównawczej wynika, że użytkowanie nośników CHEP redukuje całkowity czas pracy o 70%, natomiast w przypadku samych kierowców czas pracy spada o ponad 90%, dzięki czemu zwiększa się ich dostępność – szczególnie istotna w obliczu braku tego typu pracowników na rynku. O połowę skraca się także czas, który trzeba przeznaczyć na administrację. Korzystanie z niebieskich palet to również oszczędności w CAPEX (wydatki inwestycyjne) – całkowite koszty spadają o 15%.

Prowadząc od lat kompleksowe analizy staramy się identyfikować te ogniwa łańcucha dostaw, które mogą przyczynić się do wzrostu wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i stałym podnoszeniu jakości oferowanych produktów. Badanie przeprowadzone przez WSL potwierdziło, że wynajem palet w modelu poolingowym CHEP spełnia wszystkie kryteria, jakie stawiamy wobec rozwiązań dla łańcucha dostaw: optymalizację kosztową, usprawnienie procesów oraz oszczędności czasu
– podkreślił Marcin Barszczewski, manager logistyki w firmie Animex.
Wykorzystując pooling palet CHEP firma Animex Foods zaoszczędziła ponad 1370 ton dwutlenku węgla, który zostałby wyemitowany do atmosfery, gdyby ten sam wolumen był obsługiwany z użyciem klasycznych palet w okresie 12 miesięcy. Ponadto uniknięto wycięcia prawie 1,3 mln dm3 drzewostanu (1209 dojrzałych drzew). O 127 ton zmniejszono także produkcję odpadów, co było możliwe dzięki ponownemu ich wykorzystaniu jako surowca do produkcji nośników.

Nasze palety to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa, wynikająca ze stałej kontroli jakości oraz bieżących napraw. Z drugiej strony, czego dowodzi przeprowadzone badanie, korzystanie z naszych nośników oznacza spore oszczędności dla firm. Dzięki przeniesieniu procesu zarządzania zwrotami do CHEP, znacznemu ograniczeniu procesów administracyjnych i wyeliminowaniu napraw, można zmniejszyć nakłady pracy i zasobów i skupić się na optymalizacji łańcucha dostaw. Korzystanie z naszych rozwiązań oznacza również ograniczenie emisji CO2 i zużycia drewna, a także mniejszą ilość generowanych odpadów w porównaniu z jednorazowymi alternatywami
– skomentowała Ewelina Orska, In-Store Solutions Category Manager w CHEP.
Źródło: CHEP
Grafika poglądowa
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
STALSPEED


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels