Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

KAS nie potwierdza doniesień o awarii e-TOLL
Utworzona: 2022-12-09

Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Ministerstwa Finansów w związku ze zgłaszaną przez użytkowników awarią.

REKLAMA
W środę, tj. 7.12.2022 otrzymaliśmy informację, o problemach z zalogowaniem się do konta e-TOLL i o tym, że pojazdy będące w trasie przeszły z emisji spalin E5 i 6 na Euro 0 (Użytkownicy informują o awarii e-TOLL). Wysłaliśmy zapytanie do KAS w tej sprawie. Wynika z niej jednoznacznie, że żadnej awarii nie ma a przewoźnicy powinni uzbroić się w cierpliwość i złożyć wymagane dokumenty, w celu uzyskania zwrotu błędnie naliczonych opłat.

Treść wiadomości od Ministerstwa Finansów🔽:

Informujemy, że 8 grudnia system e-TOLL działał prawidłowo i nie potwierdzamy informacji o braku możliwości zalogowania do Internetowego Konta Klienta oraz błędach w naliczaniu opłaty za przejazdy drogami płatnymi na podstawie zmiany klasy emisji spalin.

W przypadku podejrzenia błędnego naliczania opłaty za przejazd użytkownik może złożyć reklamację w zakresie prawidłowości naliczonej opłaty elektronicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentu informującego o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej za dany okres rozliczeniowy. Reklamacja taka jest rozpatrywana w terminie 30 dni roboczych od dnia jej złożenia (§ 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych). Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty elektronicznej w wysokości wskazanej w dokumencie informującym.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels