Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dłuższe i cięższe ciężarówki w całej Unii Europejskiej?

Utworzona: 2023-02-09


Jak dowiedziała się hiszpańska organizacja branżowa FENADISMER, Komisja Europejska ma rozpocząć w najbliższych tygodniach rewizję obowiązującej dyrektywy europejskiej w sprawie masy i wymiarów pojazdów transportowych.

Ma to się odbyć w ramach europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej mobilności, aby przyczynić się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu, które w 26% są generowane przez pojazdy ciężarowe. Komisja Europejska potwierdziła, że obecnie funkcjonuje wiele różnych przepisów krajowych, dwustronnych lub wielostronnych regulujących użytkowanie pojazdów ponadwymiarowych, w tym różne wymogi i systemy zezwoleń. Uważa, że teraźniejsze przepisy utrudniają wykorzystanie pełnego potencjału dłuższych zestawów pojazdów.

Z tego powodu KE uważa za konieczność znowelizowanie obecnych przepisów europejskich w celu ujednolicenia obowiązującego rozporządzenia. W tym celu w projekcie dyrektywy, która ma być wkrótce procedowana chce uwzględnić bardziej skuteczne środki osiągania tych celów, aby automatycznie zezwolić na transgraniczny ruch pojazdów z ładunkami ponadnormatywnymi lub dłuższych pojazdów między wszystkimi sąsiednimi państwami członkowskimi, które na to zezwalają. Modernizacja ma też na celu harmonizację i dostosowanie maksymalnych mas i wymiarów do najczęściej dozwolonych obecnie ograniczeń, tzn. zwiększenie całkowitej masy dopuszczalnej do 44 ton, czyli do poziomu już dozwolonego w 13 państwach członkowskich, oraz dopuszczenie do ruchu ładunku o długości do 20,75 m, a także europejskich systemów modułowych o długości do 25,25 metra i masie do 60 ton.

Hiszpańska organizacja branżowa przypomina, że na szczeblu krajowym Ministerstwo Transportu zawarło w umowach podpisanych ze związkami przewoźników w grudniu 2021 roku stopniowe wprowadzenie 44 ton do hiszpańskiej floty oraz uroszczenie wymagań dla dopuszczania i poruszania się megaciężarówkami.

Jak zaznacza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), praktyka pokazuje, że pojazdy o dużej pojemności są bardziej wydajne i zapewniają większą produktywność niż konwencjonalne samochody ciężarowe, ponieważ są w stanie przewieźć ładunek mieszczący się na kilku mniejszych ciężarówkach, zużywając przy tym mniej paliwa i emitując mniej spalin, o czym przeczytacie ➡ Megaciężarówki na europejskich drogach. ACEA zaleca maksymalne uproszczenie struktury obecnego rozporządzenia, ponieważ obejmuje ono obecnie szereg różnych przepisów dotyczących kilku bardzo szczegółowo zdefiniowanych segmentów pojazdów, np. pociągów drogowych, pojazdów przegubowych, pojazdów silnikowych, autobusów i autokarów, o czym przeczytacie ➡ Rewizja przepisów w sprawie wag i wymiarów ciężarówek.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels