Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czy normy Euro 7 są potrzebne?
Utworzona: 2023-02-27

Po opublikowaniu propozycji Komisji Europejskiej w sprawie normy Euro 7, ACEA opublikowała dwa dokumenty przedstawiające stanowisko w sprawie – pojazdów lekkich i ciężkich – zawierające kluczowe zalecenia, jakie należałoby uwzględnić, aby propozycja była bardziej adekwatna i opłacalna.

Dzięki obu najnowszym normom Euro 6d dla samochodów osobowych i dostawczych oraz Euro VI dla pojazdów ciężarowych, emisje NOx i cząstek stałych mierzone na drodze są obecnie na poziomie ledwie mierzalnym. W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska wystąpiła z propozycją nowego połączonego standardu: Euro 7, który wykracza znacznie poza wymogi ustanowione dla norm Euro 6/VI i obejmuje również emisje cząstek niezwiązanych ze spalinami (z opon i hamulców).

Producenci pojazdów starają się od lat dostarczać odpowiednie pojazdy, aby umożliwić europejskiemu sektorowi transportu osiągnięcie neutralności klimatycznej oraz zminimalizować jego wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Już w połowie 2021 roku ACEA przedstawiła ambitną propozycję normy Euro 7 i jest gotowa do współpracy z organami regulacyjnymi, aby wypracować adekwatne do celu rozporządzenie w sprawie normy Euro 7. Propozycja, która jest obecnie rozpatrywana, nie spełnia jednak tych kluczowych kryteriów. W obu nowopowstałych dokumentach przedstawiających stanowisko ACEA w sprawie normy Euro 7 dla pojazdów lekkich (samochodów osobowych i dostawczych) i dla pojazdów ciężkich (ciężarówki, autobusy, autokary i cięższe furgonetki) zawarte zostały kluczowe zalecenia.

Opublikowane w lutym br. rozporządzenie w sprawie emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz zamierzone wycofywanie nowych pojazdów z silnikami spalinowymi automatycznie doprowadzi do wyeliminowania ogromnej części pozostałych emisji zanieczyszczeń spalin. Ostatnie badania wykazały, że wymiana flot na pojazdy spełniające normę Euro VI – wraz z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych – zapewniłoby 80% redukcji emisji NOx w transporcie drogowym do 2035 r. (w porównaniu z 2020 r.). W tym samym okresie, w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, przyjęcie najbardziej rygorystycznych wymogów normy Euro 7 (tj. zerowe limity emisji NOx i cząstek stałych) pozwoliłoby zmniejszyć emisje NOx dodatkowo o mniej niż 4% w porównaniu z poziomami dla normy Euro 6d oraz o około 2% dla samochodów ciężarowych.

Ustalenie norm emisji cząstek stałych ze wszystkich nowych pojazdów to rozsądne działanie, ale największy wpływ – zarówno na emisje zanieczyszczeń, jak i CO2 – będzie miało przejście na pojazdy bezemisyjne (szczególnie na obszarach miejskich, gdzie jakość powietrza stanowi wyzwanie) oraz wymiana starych pojazdów na pojazdy zgodne z normą Euro 6/VI.

Źródło: ACEA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels