Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Inspektorzy skontrolowali ponad 220 tys. pojazdów

Utworzona: 2023-03-05


To wynik działań, które przeprowadzili w ubiegłym roku funkcjonariusze ITD. W tym czasie odbyło się około 164 tys. drobiazgowych kontroli drogowych. W sumie stwierdzono ponad 97 tys. różnego rodzaju naruszeń.

Podczas trzydniowego Kongresu - X Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, eksperci, naukowcy, służby i instytucje kontrolne oraz praktycy rozmawiali o wyzwaniach BRD w Polsce na tle Europy i świata, roli w strukturze zarządzania oraz działaniach instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W sesji „Rola instytucji i innych organizacji w strukturze zarządzania BRD” uczestniczył Główny Inspektor Transportu Drogowego, który omówił rolę ITD w działaniach na rzecz BRD. Główny Inspektor ocenił m.in. skuteczność działania systemu CANARD i jego wpływu na poprawę brd. Zaznaczył, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem wyraźnie spadła liczba zdarzeń drogowych oraz liczba ofiar śmiertelnych.

System jest skuteczny, jego obecność stabilizuje i poprawia sytuację na wcześniej niebezpiecznych i zagrożonych wypadkami odcinkach dróg. Inwestujemy więc w rozbudowę i modernizację systemu CANARD. Automatycznymi kontrolami obejmujemy 100 nowych lokalizacji. Oprócz tego trwa wymiana ponad 240 najbardziej wyeksploatowanych fotoradarów wyliczał Szef ITD.
Ocenił również wpływ ubiegłorocznych zmian przepisów i zaostrzenia kar na zmianę zachowania kierujących pojazdami.

W ubiegłym roku w systemie CANARD zarejestrowaliśmy o blisko pół miliona przekroczeń prędkości mniej niż rok wcześniej. Mniej jest również przypadków ekstremalnych zachowań. O ponad 60 proc. spadła liczba przekroczeń prędkości powyżej progu 30 km/h, natomiast o blisko 38 proc. zarejestrowano mniej przypadków brawurowej jazdy w obszarze zabudowanym. Kierowcy jeżdżą zdecydowanie wolniej, stosują się do przepisów. 2022 był pierwszym rokiem w historii, kiedy liczba ofiar śmiertelnych spadła poniżej 2 tys. Systematyczne działania, które prowadzi Policja, czy Inspekcja Transportu Drogowego, przyczyniają się do tego, aby ten spadek był większy ocenił Alvin Gajadhur.
Dbając o bezpieczeństwo na drogach, Inspekcja codziennie prowadzi kontrole w transporcie ciężkim. Są to m.in. kontrole przewozu osób, towarów niebezpiecznych, zwierząt, odpadów, ale również kontrole masy i wymiarów pojazdów. Inspektorzy sprawdzają m.in. czy przestrzegane są normy czasu pracy, czy pojazdy, którymi wykonywane są operacje transportowe, są sprawne technicznie.

Rozwijamy się i inwestujemy w nowoczesny sprzęt. Do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego trafiły na przestrzeni ostatnich lat 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów oraz 64 nowoczesne furgony, wyposażone m.in. w testery diagnostyczne, dymomierze, sonometry i wagi samochodowe. Finalizujemy dostawy 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. Ostatnie są przekazywane do wojewódzkich ośrodków. Jesteśmy jedyną w kraju formacją, która dysponuje tak specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych dodał Alvin Gajadhur.
Równolegle z działaniami kontrolnymi realizowane są projekty edukacyjne skierowane do różnych grup uczestników ruchu drogowego.

Realizujemy programy skierowane do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, seniorów i branży transportowej. Pod koniec ubiegłego roku ruszyliśmy z kolejnym projektem – „Szanuj zasady, chroń życie”. Spotykamy się z młodzieżą licealną w miejscu nietypowym – za murami aresztu. Uczymy przyszłych lub świeżo upieczonych młodych kierowców. Refleksje wzbudza rozmowa z osobą skazaną za przestępstwo komunikacyjne. To bardzo mocny przekaz trafiający do wyobraźni młodych kierowców. Młodzież jest uświadamiana, że chwila nieuwagi i beztroski może spowodować zmianę życiowych planów i przekreślić dotychczasowe marzenia podkreślił Szef ITD.
Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels