Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wielka akcja ważenia na A4
Utworzona: 2023-03-19

W toku prowadzonych działań dokonano 35 kontroli pojazdów, 22 były przeciążone.

REKLAMA
Małopolscy inspektorzy podczas jednodniowej akcji kontrolnej ukierunkowanej na ważeniu pojazdów nałożyli na kierujących 33 mandaty karne na łączną kwotę 21 tys. zł, m.in. za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu, brak wymaganych dokumentów, nierejestrowanie na karcie kierowcy czasu jazdy i odpoczynku – za co zostało kierującemu zatrzymane prawo jazdy. Na przewoźników zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone łączną karą 22 tys. zł, zatrzymano także 2 dowody rejestracyjne za brak stosownych wpisów w dowodzie rejestracyjnym.

Źródło: WITD Kraków
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels