Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kabotaż na nowych zasadach. Koniec okresu przejściowego w UK
Utworzona: 2023-03-23

Zmiany obejmą też zakaz niektórych operacji multimodalnych oraz tzw. ruch trójstronny.

REKLAMA
W związku ze zmianami, które weszły w życie 24 grudnia 2022 roku unijni przewoźnicy stracili część uprawnień, które przysługiwały im dotąd w Wielkiej Brytanii. Jak informowaliśmy na początku stycznia br. do 31 marca 2023 r. DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) nie będzie stosować sankcji, w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych. Służby kontrolne stosują jedynie pouczenia (ustne lub pisemne) w zakresie naruszenia obowiązujących nowych regulacji przez przewoźników drogowych z Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Okres przejściowy w zakresie niesankcjonowania naruszeń dotyczy obowiązujących ograniczeń:
🔴 zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wlk. Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym);
🔴 zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wlk. Brytanii przez przewoźników unijnych;
🔴 możliwości wykonywania przewozów między Wlk. Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT, o czym możecie przeczytać ➡ Zmieniły się przepisy dla polskich firm transportowych jeżdżących do Wielkiej Brytanii.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels