Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dostaniesz o połowę mniejszy mandat za przeładowaną ciężarówkę, gdy zapłacisz na miejscu

Utworzona: 2023-05-30


Nowelizacja czeskiej ustawy o drogach zakłada także podwojenie udziału gmin w pobieranych mandatach z obecnych 15 do 30 proc.

Przeładowane ciężarówki to wieloletni problem występujący na czeskich drogach i autostradach. Tamtejszy Minister Transportu zaproponował obniżenie wysokości mandatu karnego dla kierowcy ciężarówki o połowę, jeśli zostanie on uiszczony na miejscu. Zmniejszenie czynności administracyjnych powinno wpłynąć na kwotę kary. Dodatkowo możliwe będzie karanie osób fizycznych jako operatorów pojazdów ciężarowych, tak aby nie można było obejść obowiązujących przepisów. Obecnie według czeskiego prawo o ruchu drogowym za przeciążone samochody ciężarowe grozi mandat w wysokości 9 000 CZK (ok.1720 zł) za każdą tonę przekraczającą dopuszczalną masę pojazdu lub zespołu pojazdów. Jeżeli maksymalna dopuszczalna masa nie zostanie przekroczona o więcej niż 500 kg, wysokość grzywny wynosi 5 000 CZK (ok. 955 zł).

Wprowadzenie nowelizacji zakłada także bardziej sprawiedliwy podział wpływów z mandatów za przeciążone pojazdy, które obowiązywałyby od przyszłego roku. Gminy o rozszerzonej jurysdykcji, które prowadzą odpowiednie postępowania administracyjne i nakładają kary pieniężne za popełnione wykroczenia, będą miały dwukrotnie większe dochody niż obecnie.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels