Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zawyżali ceny paliwa - pozew zbiorowy przeciwko koncernom w Hiszpanii

Utworzona: 2023-06-03


Federacja Stowarzyszeń Transportowych zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciwko większości koncernów naftowych działających w Hiszpanii za działania prowadzone nieprzerwanie w ciągu ostatniego roku, jak i w latach poprzednich.

Chodzi o działania, które potocznie noszą miano „kartelu naftowego”. Zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi w różnych zleconych w tym celu ekspertyzach, które zostaną przedstawione w pozwie w najbliższych tygodniach, w roku 2022, w wyniku drastycznego wzrostu cen ropy naftowej spowodowanych wojną na Ukrainie, koncerny naftowe przywłaszczyły sobie część dotacji wprowadzonych przez rząd w celu złagodzenia tego wzrostu podwyższając ceny paliw jeszcze bardziej niż w latach poprzednich. Porównując zatem kształtowanie się cen w Hiszpanii w okresie obowiązywania 20-centowego rabatu na paliwa w odniesieniu do przeciętnego poziomu cen w krajach, które nie stosowały żadnych działań wspierających, ceny paliw w kraju wzrosły dodatkowo o ok. 6 centów za litr.

Wspomniany pozew zostanie dodany do zgłoszonych już przez FENADISMER w ciągu ostatnich dwóch lat przeciwko trzem głównym koncernom naftowym działającym w Hiszpanii na podstawie uchwały wydanej wówczas przez Krajową Komisję ds. Konkurencji. Przyłączyło się do niego ponad 5000 samozatrudnionych pracowników i firm transportowych, w której domagali się około 15 000 euro na każdą ciężarówkę za straty spowodowane zakupem paliwa po cenie wyższej niż ta jakiej mogłyby oczekiwać gdyby nie istniała zmowa koncernów paliwowych.

W związku z planowanym złożeniem pozwu w lipcu, FENADISMER zaprasza wszystkich przewoźników, którzy nie przyłączyli się do poprzednich pozwów, a także tych, którzy zrobili to poprzednio i chcą uzyskać odszkodowanie za zawyżone ceny paliwa zakupionego w ubiegłym roku, aby zgłaszali się w bezpłatnie za pośrednictwem swoich organizacji terytorialnych.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels