Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemal 100-tonowy gabaryt bez zezwolenia i pilot bez uprawnień

Utworzona: 2023-06-05


Dokument, który okazał do kontroli kierowca uprawniał do przejazdu pojazdem nienormatywnym o masie do 60 ton. Tymczasem prowadzony przez niego zestaw ważył prawie o 40 ton więcej.

Zespół pojazdów przewożący transformator poruszał się S5 koło Bydgoszczy w nocy z poniedziałku na wtorek. Choć masa samego transformatora zadeklarowana przez nadawcę w dokumencie przewozowym to 55 ton, a masa własna ciągnika z naczepą wynosiła ponad 40 ton, kierowca legitymował się zezwoleniem kategorii IV na przejazd pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej do 60 ton. Tymczasem po zważeniu okazało się, że pojazdy z ładunkiem ważą 98,6 ton. Przekroczone zostały także naciski wszystkich siedmiu osi naczepy. Ponadto zestaw był za wysoki i za długi. Na takie parametry przewoźnik powinien uzyskać zezwolenie kategorii V, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu, uwzględniającej m.in. wytrzymałość obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów), określeniem warunków przejazdu itp. W tym przypadku takiej zgody nie było. Ponadto kierowca jednego z dwóch pojazdów pilotujących, które zabezpieczały przejazd gabarytu, nie posiadał stosownych uprawnień wymaganych do wykonywania tych czynności.

Zestaw z ładunkiem trafił na parking strzeżony do czasu wyznaczenia przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu i wydania zezwolenia kategorii V. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przewoźnika zostały wszczęte postępowania administracyjne o nałożenie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych.

Źródło: WITD Bydgoszcz
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels