Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Unijne wsparcie na zwiększenie dostępności transportowej pomiędzy Polską a Ukrainą
Utworzona: 2023-06-29

Potwierdzono uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację drogi ekspresowej S12 od MOP Teosin - Dorohusk (granica Państwa).

Komponenty projektu będą wdrażane przez trzech partnerów z Polski. Będzie to GDDKiA w zakresie realizacji wskazanego odcinka S12, Ministerstwo Finansów (KAS) w zakresie aplikacji mobilnej dla kierowców ciężarówek dedykowanej dla umawiania terminu odprawy granicznej na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej oraz Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie w ramach kompleksowej dokumentacji technicznej dla budowy terminala drogowego w Okopach. We wdrażaniu projektu wezmą udział partnerzy z Ukrainy (Służba Celna i Ukravtodor). Ewaluatorzy projektu docenili bardzo wysoką jakość i dojrzałość przygotowanej przez GDDKiA dokumentacji aplikacyjnej. W raporcie dot. oceny projektu podkreślono m.in. perfekcyjne przygotowanie opisu zakresu działań oraz analizy kosztów i korzyści. Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę tj. 22,5 na 25 pkt. Koszty całkowite to kwota 93,2 mln euro, w tym koszty kwalifikowalne to 76,3 mln euro, a wkład ze środków UE to 38,2 mln euro.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels