Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Potrzeba gruntownej reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
Utworzona: 2023-07-06

Po pierwsze, powinna istnieć możliwość całkowitego odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Po drugie, musi być ustalony górny limit kwotowy tej składki.

Obecnie funkcjonujący system Polskie Towarzystwo Gospodarcze uważa za głęboko niesprawiedliwy, w szczególności wobec małych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Składka zdrowotna stała się de facto podatkiem, który uderza w osoby podejmujące ryzyko pracy na swoim. Ten parapodatek dotyka zwłaszcza tych zaczynających przygodę z biznesem (a więc często ludzi młodych) oraz najmniejszych (a zatem najsłabszych) przedsiębiorców.

Na podstawie doniesień medialnych można wnioskować, że rząd analizuje wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej idących w kierunku jej zryczałtowania dla przedsiębiorców rozliczających się w modelach liniowym i skali podatkowej. Rozszerzenie grupy osób uprawnionej do skorzystania z takiego ryczałtu Polskie Towarzystwo Gospodarcze uważa za dobry, chociaż niewystarczający krok. Tym bardziej, że pojawiają się głosy o odmiennych wysokościach tego ryczałtu dla różnych progów dochodowych. PTG jest zdania, że system powinien być w miarę jasny i jednolity dla wszystkich. Zdaje sobie ono sprawę, że proponowane zmiany miałyby wejść w życiu dopiero w kolejnej kadencji sejmu, a więc na razie są to rozważania w dość mglistej perspektywie.

PTG zwraca też uwagę, że koszty wynikające z systemu ochrony zdrowia powinny w znacznie większym stopniu ponosić również wielkie firmy międzynarodowe, które działają w Polsce. Od wielu lat nie płacą one w Polsce podatku CIT w ogóle albo jedynie w symbolicznej wysokości. Dobrze znane są mechanizmy optymalizacji podatkowej, które pozwalają wykazywać notorycznie straty lub minimalne zyski. Co więcej, to właśnie te firmy głównie wymuszają na pracownikach przechodzenie na umowy o dzieło, w których składka zdrowotna w ogóle nie występuje.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jako związek pracodawców reprezentujący przedsiębiorców krajowych, jest zdania, że brak lub niedostateczne zmiany w składce zdrowotnej spowodują znaczne utrudnienia dla funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców, co w konsekwencji doprowadzić może do ryzyka bankructwa wielu podmiotów, a tym samym do poważnego uszczuplenia dochodów skarbu państwa. W perspektywie dużej podwyżki płacy minimalnej od 2024 r. oraz rosnących wydatków na cele społeczne istnieje więc groźba całkowitego załamania równowagi budżetowej.

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze/Polska Agencja Prasowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels