Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Zmiana w wykazie płatnych autostrad
Utworzona: 2023-08-03

Na posiedzeniu rządu przyjęto rozporządzenie zmieniające w sprawie autostrad płatnych przedłożone przez ministra infrastruktury. Tym samym zmieniony został wykaz autostrad płatnych.

Nowelizacja powiązana jest ze zniesionymi od 1 lipca br. opłatami dla kierowców osobowych oraz motocykli korzystających z państwowych autostrad. Zaproponowane rozporządzenie dostosowuje stan prawny do przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1193) w zakresie wykazu autostrad płatnych. Celem nowelizacji jest zawężenie rozporządzenia określającego autostrady, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne jedynie do odcinków, na których zgodnie ze zmienionymi przepisami od 1 lipca 2023 r. będzie pobierana opłata za przejazd autostradą. Z 1 lipca br. kierowcy samochodów osobowych oraz motocykli wjeżdżający na autostrady płatne nie muszą ponosić opłat.

Jak informuje prawodrogowe.pl minister infrastruktury przedłożył Radzie Ministrów rozporządzenie zmieniające wykaz autostrad płatnych. W wykazie znajdą się wyłącznie te odcinki autostrad płatnych, na które zawarto umowę o budowę i eksploatację, albo wyłącznie eksploatację autostrady i tu zostały wymienione wyłącznie:

🚩 A1 – Gdańsk-Toruń;
🚩 A2 – Świecko-Poznań-Konin;
🚩 A4 – Katowice-Kraków.

Przyjęte zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels