Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Port Gdańsk z rekordem przeładunków

Utworzona: 2023-08-11


Po pierwszym kwartale 2023 r. zajmuje 8 miejsce w rankingu portów europejskich, wyprzedzając takie porty jak Marsylia, Barcelona, Konstanca czy Walencja.

To było bardzo dobre półrocze. Ostatnie wyniki przeładunkowe jasno pokazują, w jak dobrej kondycji jest Port Gdańsk. Spory wzrost, bo aż o 66,7 proc. przeładunków w porcie wewnętrznym to zasługa m.in. inwestycji w infrastrukturę portową. Zmodernizowano około 5 km uniwersalnych nabrzeży, które służą bieżącym przeładunkom i wprost przekładają się na możliwości obsługi dodatkowego wolumenu towarów powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. do Gdańska zawinęło w sumie 1832 statków handlowych, o średniej pojemności rejsowej brutto (GT) 24 585. To więcej o 125 jednostek niż w I połowie 2022 r. Wówczas średnie GT wynosiło 20 394. W gdańskim porcie znacząco wzrósł przeładunek surowców energetycznych. Po pierwszym półroczu przeładunki paliw płynnych sięgnęły 18,3 mln ton (wzrost o 59 proc.), węgla 8,4 mln ton (o 117 proc. więcej). Drobnica zanotowała 6 procentowy spadek, osiągając wynik na poziomie 11 mln ton.

Sporym wyzwaniem dla portów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Portu Gdańsk, są obecnie przeładunki zbóż. W ciągu sześciu miesięcy br. przez Port Gdańsk wyeksportowano ok. 1,4 mln ton zboża (głównie kukurydzy), co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dla porównania: przez cały 2022 r. gdański port obsłużył nieco ponad 1,9 mln ton ziarna. Inne masowe produkty osiągnęły wynik 1,7 mln ton (wzrost o 9 proc.). Wzrost przeładunków o 66,7 proc. w porcie wewnętrznym to zasługa m.in. inwestycji poczynionych w tej części portu, dzięki którym mogą do niego zawijać większe statki. Modernizację toru wodnego na długości 7 km i rozbudowę 5 km nabrzeży zakończono w 2022 r.

Na tym jednak nie koniec inwestycji. Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie i w ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży, o łącznej długości blisko 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nabrzeża Wiślane i Bytomskie, zlokalizowane wzdłuż kanału portowego oraz Nabrzeża Rudowe III i Węglowe, znajdujące się w Basenie Górniczym.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 r. Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels