Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe oznakowanie dróg krajowych - potrzebne opinie kierowców

Utworzona: 2023-09-21


Chcąc poprawić czytelność węzłów drogowych GDDKiA zastosowała doświadczalnie, na wybranych odcinkach dróg krajowych, oznakowanie poziome informujące o numerze drogi, do której prowadzi dany pas ruchu, ale również o miejscowości kierunkowej. Teraz prosi o pomoc kierowców.

Z danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2022 r. nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 530 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących, w których śmierć poniosły 52 osoby, a 648 zostało rannych. Chcąc poprawić czytelność węzłów drogowych a więc i bezpieczeństwo kierowców, zastosowano doświadczalnie, na wybranych odcinkach dróg krajowych, oznakowanie poziome informujące o numerze drogi do której prowadzi dany pas ruchu, ale również o miejscowości kierunkowej (na obwodnicach dużych aglomeracji miejskich). Aby poznać opinię kierowców na temat przedstawionych rozwiązań GDDKiA przygotowała krótką ankietę.

Link do Ankiety ➡ GDDKiA

W ramach programu pilotażowego GDDKiA zidentyfikowała również miejsca na bardziej skomplikowanych węzłach, na których wskazane będzie dodatkowe doznakowanie miejscowości kierunkowych za pomocą napisów w formie oznakowania poziomego, w rozmiarze każdorazowo dopasowywanym tak, aby miejscowość kierunkowa mieściła się w granicach pasa ruchu. Na przykładzie poniższych miejscowości kierunkowych zastosowano pomniejszenie do 75 proc. wielkości napisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Każdorazowo napisy te będą dostosowane do:
🚩do wielkości liter w zależności od ich liczby w nazwie miejscowości kierunkowej;
🚩lokalizacji na pasie ruchu w zależności od liczby napisów na jezdni.

Poznanie opinii kierowców w sprawie będzie stanowiło cenny głos w dyskusji na temat zasadności i zakresu wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach.

Link do Ankiety ➡ GDDKiA

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels