Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Polsko-duńska współpraca: inspektorzy będą dokładniej kontrolować kierowców
Utworzona: 2023-09-21

Eksperci z Polski i Danii mieli okazję dzielić się wiedzą, wymieniać pomysłami i wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które przyczynią się do lepszego egzekwowania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie mobilności pracowniczej oraz zabezpieczenia społecznego.

Po raz pierwszy polskie instytucje miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym w ramach programu ELA Staff Exchange. Łącznie w wymianie eksperckiej udział wzięło online i stacjonarnie blisko 70 osób, reprezentujących różne instytucje i organizacje. Oprócz specjalistów ds. spraw mobilności pracowniczej i zabezpieczenia społecznego, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego z całej Polski.

W trakcie teoretycznej części skupiono się na niedawnych zmianach w przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego kierowców oraz delegowania. Uczestnicy dyskutowali o najnowszych zmianach dotyczących pracy kierowców, w tym czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, a także o sposobach ich skutecznego egzekwowania. Omówiono kwestie związane z warunkami pracy, wynagradzaniem oraz ochroną przed nadużyciami i nieuczciwymi praktykami. Ponadto przedstawiono praktyczne możliwości Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego oraz funkcjonalności systemu IMI-informatycznego narzędzia Komisji Europejskiej wspierającego współpracę organów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wewnętrznego rynku.

Egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym jest jednym z priorytetów ITD, ponieważ wpływa ono na jakość życia kierowców, ich zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. […] Wspólne inicjatywy i współpraca są niezbędne, aby zapewnić spójność i skuteczność w egzekwowaniu przepisów socjalnych podkreślała p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Joanna Smolińska.
Podczas warsztatów zaprezentowano najnowszy sprzęt, który ma istotne znaczenie w pracy inspektorów. Wyposażenie obejmuje zarówno sprzęt WITD, jak i specjalistyczny sprzęt używany przez Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W trakcie kontroli kontroli, szczególnym zainteresowaniem partnerów ITD cieszyła się prezentacja możliwości nowoczesnej, zaawansowanej technicznie i technologicznie stacji diagnostycznej, jaką jest mobilna jednostka diagnostyczna (MJD). MJD to w pełni automatyczne urządzenie, składające się z mobilnej linii diagnostycznej i pojazdu do jej przewożenia oraz służące do kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów na drodze, w tym m.in. układu kierowniczego, hamulców, zawieszenia czy pomiaru emisji spalin. Podczas praktycznej części wydarzenia przeprowadzono łącznie 8 kontroli pojazdów, w toku których nie stwierdzono żadnych naruszeń w obszarze przepisów socjalnych. Wszyscy przewoźnicy wykonywali międzynarodowy transport drogowy w formie tranzytu.

Polsko-duńska wymiana ekspercka i wymiana doświadczeń na temat lepszego egzekwowania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie mobilności pracowniczej oraz zabezpieczenia społecznego stanowią ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowania niekorzystnych zjawisk społecznych w transporcie międzynarodowym. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z Polski i Danii, możemy spodziewać się dalszej poprawy egzekwowania przepisów w dziedzinie czasu pracy kierowców oraz poprawy jakości transportu drogowego.


Źródło: GITD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels