Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakaz tranzytu przez Bydgoszcz i problemy ADR-ów - komentarz i zalecane trasy

Utworzona: 2023-09-23


Do naszej redakcji zwrócił się kierowca ciężarówki przewożącej materiały niebezpieczne ze Żnina do Świecia (woj. kujawsko-pomorskie). Poinformował, że po wprowadzeniu zakazu tranzytu przez Bydgoszcz dla pojazdów ciężarowych napotkał zakaz dla ADR-ów na obwodnicy tego miasta. Poprosił o wytłumaczenie jak ma dojechać z ładunkiem do celu.

Kierowca ciężarówki z ładunkiem ADR chciał go dostarczyć ze Żnina do Świecia jadąc najprostszą i najwygodniejszą trasą, czyli obwodnicą Bydgoszczy stanowiącą odcinek drogi ekspresowej S5. Niestety, nie było to możliwe, gdyż w pewnym miejscu, leżącym na północ od Bydgoszczy, napotkał znak drogowy B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę". Znak ten, przypomnijmy, oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.O wyjaśnienie, dlaczego na odcinku drogi ekspresowej S5 pojawił się znak B-14 oraz podpowiedź, jaką trasę powinien wybrać kierowca, poprosiliśmy rzecznika prasowego bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Juliana Droba. Rzecznik poinformował, że jadąc drogą ekspresową S5 od strony Żnina kierowca przewożący materiały niebezpieczne ma obowiązek na węźle Bydgoszcz Opławiec zjechać na DK25 lub DW244.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyjaśnienia rzecznika.

Droga ekspresowa S5 na odcinku od węzła Maksymilianowo do węzła Bydgoszcz Opławiec w głównej mierze przebiega przez tereny leśne, a tuż przed miejscowością Tryszczyn przekracza obiektem mostowym rzekę Brdę, która w strefie bezpośredniej stanowi ujęcie wody dla Bydgoszczy „Czyżkówko”. Przeprawa ta znajduje się w miejscu strefy ochronnej pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla Bydgoszczy, ustanowionej Rozporządzeniem Nr 3/2016 dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla Miasta Bydgoszczy.

Droga ekspresowa S5 zrealizowana została zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumentach, będących podstawą jej wykonania, tj. decyzją ZRID, ponowną oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, opinią PWIS, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniami wodnoprawnymi oraz innymi niezbędnymi uzgodnieniami, do których uzyskania zobowiązany byli wykonawca oraz inwestor.

Obiekt mostowy nad Brdą, o którym mowa powyżej, został tak zaprojektowany i jest zrealizowany w taki sposób, aby wody z powierzchni pasa drogowego odprowadzać systemem kanalizacji, szczelnymi rowami do systemów oczyszczających, m.in. separatorów aż do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych poza strefą ochronną, które - w razie wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego - przejmą rozlane paliwo lub substancje niebezpieczne, powstrzymując w ten sposób dalsze negatywne konsekwencje dla środowiska. Ponadto, GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy, zdeklarowała znaczące zwiększenie zakresu prowadzonego monitoringu drogi.

Zniesienie ograniczeń jest możliwe wyłącznie poprzez zmianę ww. rozporządzenia Nr 3/2016 na wniosek właściciela/zarządcy ujęcia wody, tj. spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. MWiK przedstawiło stanowisko wykluczające możliwość dokonania zmiany postanowień wskazanego rozporządzenia.etransport.pl
Zdjęcie: mapa Google
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels