Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Oddano do ruchu 48 km trasy S11 między Koszalinem i Bobolicami

Utworzona: 2023-09-28


Dzięki temu przekroczono barierę 5000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Nowa trasa wyprowadza ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina.

Nowa S11 przebiega inaczej niż dotychczasowa DK11. Z pewnością będzie to wymagało zmiany przyzwyczajeń wielu kierowców, zwłaszcza tych z Koszalina. Jadący od strony Kołobrzegu wspólnym przebiegiem S6 i S11, po zjeździe na węźle Bielice na S11, wjadą od razu na nową drogę w kierunku Piły i Poznania. Natomiast kierowcy z Koszalina, aby dostać się na nową trasę, która omija od zachodu Koszalin, będą musieli ulicą Szczecińską dojechać do węzła Koszalin Zachód, a nie tak jak dotychczas ulicą Gnieźnieńską – starym przebiegiem DK11.

S11 na południe od Koszalina biegnie po zupełnie nowym śladzie na zachód od drogi wojewódzkiej 167, którą przecina w rejonie miejscowości Zegrze Pomorskie, gdzie powstał węzeł drogowy. Następnie droga biegnie przez tereny leśne w kierunku wschodnim. W rejonie Kłanina trasa zbliża się do dotychczasowej DK11, jest tu kolejny węzeł drogowy. Następnie S11 biegnie 1-1,5 km na zachód od obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 zlokalizowany jest węzeł Głodowa. Trasa na razie kończy się na węźle Bobolice. Kierowcy powinni zachować tu szczególną uwagę, będzie tu najpierw zwężenie jezdni do jednego pasa, a następnie „zawrotka” w kierunku ronda wschodniego na węźle Bobolice. Następnie łącznikiem, o długości około 700 m, kierowcy dojadą do ronda z DK11.

Kierowcy jadący DK11 od południa w stronę Koszalina muszą pamiętać, aby na nowym rondzie na południe od Bobolic skręcić w lewo na łącznik w kierunku węzła Bobolice i nowej S11. W ten sposób unikną konieczności wjazdu do Bobolic.

Korzyść dla mieszkańców i kierowców

Nowa S11 wyprowadziła ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży. Z dniem oddania do użytkowania nowej S11 dotychczasowa DK11 od Koszalina do Bobolic stała się drogą wojewódzką w zarządzie Marszałka Województwa i odpowiada za nią Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstała wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która została udostępniona wraz z otwarciem drogi. Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód jest para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Przed węzłem Kłanino, od strony Koszalina, powstaje para MOP Dargiń. Na MOP-ach będą dostępne parkingi i toalety, a w przyszłości wybrani w przetargu dzierżawcy wybudują na nich stacje paliw i restauracje.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (około 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 200 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.


Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels