Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

To już pewne! Niemcy wzmacniają kontrole na granicach z Polską i Czechami

Utworzona: 2023-09-27


Federalna Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser zarządziła elastyczne, priorytetowe kontrole na szlakach przemytniczych na granicach z tymi krajami.

W związku ze wzrastającą liczbą przestępstw przemytniczych na granicy Niemiec z Rzeczpospolitą Polską i Czechami konieczne są dodatkowe kontrole w celu monitorowania obszaru przygranicznego. Co ważne nie będą one polegały na zatrzymywaniu wszystkich pojazdów wjeżdżających do Niemiec, bo to wymagałoby zgody Komisji Europejskiej. Policja federalna będzie przeprowadzać szczegółowe inspekcje na całym obszarze przygranicznym, jak i bezpośrednio na danej linii granicznej. W zależności od aktualnej sytuacji kontrole przeprowadzane będą elastycznie pod względem przestrzennym i czasowym oraz naprzemiennie wzdłuż szlaków przemytniczych. Nie można wykluczyć wpływu na ruch transgraniczny ze względu na wzrost gęstości kontroli.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels