Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Droga z betonowych przedwojennych płyt przechodzi do historii - A18 gotowa

Utworzona: 2023-10-18


Zakończono prace związane z przebudową jezdni południowej DK18 na całym odcinku od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice. Kierowcy mogą już poruszać się ostatnim, ponad 20-kilometrowym fragmentem.

Udostępnienie drogi do ruchu w całym zakresie tj. w przekroju 2 + 2 na odcinku od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, wieńczy II etap budowy autostrady A18. Jego celem było dostosowanie 70 km starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007.

Kierowcy otrzymali kolejną pełną autostradę. Zakończyliśmy niechlubny rozdział w historii polskiego drogownictwa i przebudowaliśmy południową jezdnię autostrady A18, która powstała w latach 30. ubiegłego wieku. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Ponad 20-kilometrowy odcinek w całości zlokalizowany jest na obszarze woj. dolnośląskiego. Swój początek ma bowiem na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a koniec na węźle Golnice. Poza wymianą zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Na węźle Luboszów przebudowie uległa część południowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami i skrzyżowaniem typu rondo na połączeniu z drogą powiatową.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels